titulna > Fotogaléria > Kultúrno - spoločenské akcie

fotogaléria

Kolkársky turnaj školských pracovníkov

Kolkársky turnaj školských pracovníkovDňa 7.3.2006 v kolkárni v Priekope sa uskutočnil 4. ročník kolkárskeho turnaja učiteľov a školských zamestnancov. Turnaj, ktorý sa uskutočnil v rámci osláv Dňa učiteľov zorganizovala ZŠ A. Stodolu a MsÚ Martin. Turnaja sa zúčastnilo 13 družstiev z 11 - tich ZŠ a spoluorganizátor turnaja MsÚ Martin.

Počet fotiek v kategórii: 10, prečítané: x


Projekt SNOWBALL

Projekt SNOWBALLMesto Martin bolo v minulom roku 2005 oslovené cez holandských partnerov zo spoločnosti Goudappel Coffeng bv a Slovenskou technickou univerzitou (STU) na účasť v projekte „SNOWBALL“ (snehová guľa), ktorý pripája - „nabaľuje“ do skončených, zrealizovaných projektov ECOCITY, ale aj Civitas a Mestá zajtraška ďalšie európske mestá. Počas roku 2005 Oddelenie strategického rozvoja v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Martin pripravili s ďalšími partnermi projekt a na konci minulého roka sme sa dozvedeli, že sme boli úspešní a získali sme grant od agentúry Inteligent Energy v Bruseli, ktorá je zriadená Európskou komisiou. Zmluva o poskytnutí grantu bola podpísaná 20.12.2005. Celý projekt sa však začal až vo februári na prvom štartovacom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo od 15.-17. februára v holandskom meste Hilversum. Mesto Martin na tomto stretnutí reprezentovali: Ing. Arch Viera Šottníková, riaditeľka ÚHA a Mgr. Imrich Žigo, vedúci oddelenia strategického rozvoja MsÚ Martin. Po zrealizovaných projektoch Eccos Overture a MATRA je to ďalší vzdelávací projekt na ktorom ide naše mesto participovať.

Počet fotiek v kategórii: 7, prečítané: x


Martinský dobrovoľník 2005

Martinský dobrovoľník 2005Mesto Martin, komisia sociálno-zdravotná pri MsZ a odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Martine pripravili slávnostné odozdanie Ceny martinského dobrovoľníka za rok 2005. Ocenenie sa odovzdávali už po štvrtý raz. Je to ocenenie tých, ktorí sa dlhodobo angažujú v dobrovoľnej práci a pomoci iným. Podujatie sa uskutočnilo v obradnej sieni Turčianskej galérie v Martine v pondelok, 30.januára 2006 o 16.00 hod.

Počet fotiek v kategórii: 8, prečítané: x


Otvorenie rekonštruovanej kuchyne KD

Otvorenie rekonštruovanej kuchyne KDDňa 5. januára 2006 o 14.00 hod za účasti pozvaných hostí, zástupcov tlače a médií bola prestrihnutá páska primátorom mesta Ing. Stanislavom Bernátom a prednostom Mestského úradu v Martine, Ing. Miroslavom Verešom a pozvaní hostia mohli v budove Klubu dôchodcov na Škultétyho ulici č. 15 / pri poliklinike/ po prvý raz vstúpiť do zrekonštruovanej kuchyne, ktorá ešte voňala novotou a od 9.1.2006 začala so skúšobnou prevádzkou.

Počet fotiek v kategórii: 6, prečítané: x


Novoročný koncert detského zboru

Novoročný koncert detského zboruV podvečerných hodinách 3. januára roku 2006 sa v evanjelickom kostole na Memorandovom námestí uskutočnil Novoročný koncert, ktorý pre Vás pripravil chlapčenský spevácky zbor mestskej baziliky z nášho poľského partnerského mesta Kalisz a Mesto Martin. Zbor má za sebou viac ako 100 ročnú históriu, počas ktorej prechádzal viac či menej úspešnými etapami. Najťažšie obdobie zažil po druhej svetovej vojne, keď sa jeho činnosť obmedzila len na spievanie na bohoslužbách. Od roku 1987 je jeho umeleckým vedúcim a zároveň dirigentom Marek Lakomy. Počas jeho pôsobenia pri zbore značne pozmenil repertoár a predstavenia zboru dosiahli vysokú úroveň. Za posledných desať rokov vystupovali vo viac ako dvadsiatich poľských mestách, nahrali niekoľko CD-čiek a spolupracovali s poľským rozhlasom a televíziou. Približne hodinový koncert potešil niekoľko desiatok hostí, ktorí si našli cestu do kostola. V podaní chlapčenského zboru, ktorému basmi vypomáhali niekoľkí dospelí, si mali možnosť vypočuť gregoriánske chorály, spievané modlitby a koledy.

Počet fotiek v kategórii: 6, prečítané: x


Ocenenie Hansovi Hornstrovi

Ocenenie Hansovi HornstroviDňa 31.októbra 2005 udelil minister zahraničných vecí Eduard Kukan ocenenie Hansovi Hornstrovi, predsedovi Nadácie Družba Hoogeveen Martin. Ocenenie v podobe plakety získal za 15 ročný rozvoj a zlepšovanie vzťahov medzi našimi mestami. Nadácia vznikla paralelne s podpísaním zmluvy o partnerstve Martina a Hoogeveenu a jej iniciátormi bol spolu s ním aj dnes už zosnulý Huub Kerver. Neúnavnú prácu Hansa Hornstra koncom októbra v Bratislave ocenil aj Eduard Kukan za prítomnosti Laurenta Stokvisa, veľvyslanca Holandského kráľovstva, Gerharda T. Poppema, honorárneho konzula SR v Holandsku a vedenia mesta Hoogeveen a Martin.

Počet fotiek v kategórii: 4, prečítané: x


Oslavy 15. výročia partnerstva

Oslavy 15. výročia partnerstvaV dňoch 19.-23.10.2005 v holandskom meste Hoogeveene sa uskutočnili oslavy 15. výročia družby medzi Hoogeveenom a Martinom. Osláv sa zúčastnilo približne 150 Martinčanov zo všetkých sfér a oblastí života - kultúry, umenia, športu, vzdelanosti, sociálnej oblasti ...

Počet fotiek v kategórii: 52, prečítané: x


Beh mestom Kalisz

Beh mestom KaliszMartinskí atléti-bežci sa zúčastnili v družobnom poľskom Kaliszi na jubilejnom 25. ročníku Behu mestom. Na 10-kilometrovej trati v centre mesta sa v konkurencii 116 pretekárov a pretekárok z 5 krajín najlepšie darilo bežcom z Ukrajiny a Bieloruska. Zvíťazil Igor Galelij časom 30,07min. pred Leonidom Rybakom (obaja Ukrajina) 30:09 min. a Igorom Zavoronkom (Bielorusko) 30:18 min. V kvalitnom štartovom poli sa nestratili ani bežci z Martina. Vladimír Marčičiak skončil celkove na 26. mieste a v kategórii od 31-40r. skončil ôsmy časom 35:43 min. a Dušan Laššák skončil celkove na 55. mieste a nad 50r. bol piaty časom 39:54 min. Podujatie sa tešilo veľkej pozornosti obyvateľov najstaršieho poľského mesta i veľkého množstva predstaviteľov mesta a kraja. Oficiálnym hostom bola trojnásobná účastníčka olympijských hier a bývalá svetová rekordérka na 100m prek. Gražyna Rabsztynová. Našich zástupcov v Kaliszi milo prijali, pekne sa o nich starali a bežci z Kalisza prisľúbili účasť na budúci rok v Martine na 41. ročníku Behu k srdcu SNP.

Počet fotiek v kategórii: 6, prečítané: x


Projekt EÚ - Europiáda

Projekt EÚ - EuropiádaMesto Martin sa prostredníctvom odboru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Martine pripojilo k projektu Europiáda, do ktorého vstúpilo v Českej republike mesto Ostrava a v Nemecku- Hessensku okres Odenwald. Vo štvrtok 8.9.2005 sa projekt predstavil aj martinským seniorom, ktorí boli na stretnutie v Klube dôchodcov pozvaní na audiovizuálnu prednášku a besedu so zástupcami projektu , ktorí prišli z Nemecka. Podujatie otvorila Mgr. Kristína Čuboňová, ktorá privítala zahraničných hostí- vedúcu managerku projektu Gertraud Cellarius a jej kolegov Georga a Máriu Weisslerovcov.

Počet fotiek v kategórii: 7, prečítané: x


XXVIII. Martinský jarmok

XXVIII. Martinský jarmokXXVIII. Martinský jarmok sa konal v dňoch 9. - 10. septembra 2005. V Martine Vás tak privítala široká ponuka spotrebného tovaru, bohatý výber umeleckých výrobkov, množstvo chutných jarmočných jedál a nápojov a pestrý kultúrny program.

Počet fotiek v kategórii: 22, prečítané: x


Zdravé mesto sa prezentovalo v Skoczówe

Zdravé mesto sa prezentovalo v SkoczóweZdravie a kultúra- súvisí to spolu? A ak áno- ako? Na tieto otázky by mohla dať odpoveď spoločná medzinárodná výstava fotografií, ktorú spoločne pripravili v štyroch zdravých mestách Višegrádskej štvorky a jej prvá časť- bude ich celkom 4 – sa uskutočnila v poľskom Skoczówe, v múzeu, ktoré sa nachádza priamo na námestí mestečka.

Počet fotiek v kategórii: 9, prečítané: x


Klientské centrum

Klientské centrumV decembri minulého roku poslanci v rámci rozpočtu mesta Martin na r.2005 schválili rekonštrukciu prízemia budovy MsU. Realizátorom je SD Marvel s.r.o. Navrhnuté riešenie interiéru vytvára dva celky. Prvé je tzv. Klientské centrum, kde si občan na jednom mieste vybaví záležitosti ako napr. trvalý a prechodný pobyt, pridelenie súpisného čísla, záležitosti spadajúce do kompetencie Mestskej stavebnej správy a Životného prostredia. Taktiež tam má svojho zamestnanca Odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva a v neposlednom rade si klient môže vybaviť záležitosti spojené s daňou z nehnuteľnosti a poplatkami za komunálny odpad. Súčasťou Klientského centra je aj pokladňa. V druhej časti je vytvorené centrum Policajného zboru SR pre Príjem a výdaj dokladov, kde občan na jednom mieste vybaví občiansky a vodičský preukaz a cestovný pas. Súčasťou sú samozrejme aj čakacie priestory, v ktorých občania môžu pohodlne vyplniť žiadosti.

Počet fotiek v kategórii: 10, prečítané: x


Nová materská škola - Otvorená náruč

Nová materská škola - Otvorená náručK 1.septembru 2005 bola do siete MŠ zaradená aj Materská škola pre deti zo sociálne znevýhodneného, málo podnetného prostredia a rómske deti. Ide o vytvorenie jednej triedy pre deti vo veku 3-6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou, ktoré žijú v takom prostredí. Do novej materskej školy, ktorá im otvorila svoju náruč, sa prihlásilo 23 detí z Bambusiek a ulíc A. Pietra, Komenského, Bottova a Ruppeldtova. Hoci sa jej výchovný program nebude odlišovať od programu v ostatných materských školách, určité úpravy sú povolené. Napríklad, pre rómske deti existuje špeciálny program – Krok za krokom. Okrem toho majú školské zariadenia k dispozícii publikáciu Rómska materská škola, ktorá vychádza z programu Krok za krokom. Ponúka učiteľke, ktorá s takýmito deťmi pracuje, pomerne presné návody a rady, ako s rómskymi deťmi pracovať. Súčasťou vzdelávacieho programu je napríklad osvojovanie si základných hygienických návykov – umývanie si rúk, používanie mydla, sprchy, šampónu.

Počet fotiek v kategórii: 7, prečítané: x


Memoriál I. Achimského 2005

Memoriál I. Achimského 2005MŠK Martin, šachový klub v spolupráci s CVČ Kamarát Martin, Mestom Martin a Kultúrnym centrom mesta Martin, poriadali šachový turnaj Memoriál Ivana Achimského. Tento šachový turnaj sa uskutočnil v CVČ Kamarát 1. septembra 2005. Hralo sa švajčiarskym systémom 9 kôl tempom 2 x 15 min. Turnaja sa zúčastnilo 40 súťažiacich z rôznych miest Slovenska.

Počet fotiek v kategórii: 3, prečítané: x


Turistické výlety s partnerskými mestami

Turistické výlety s partnerskými mestamiV dňoch 12.-17. júla 2005 sa v Martine zišli mladí turisti z poľského Kalisza, nemeckej Gothy, maďarskej Békéscsaby a domáci Martinčania. V tomto čase im Turiec otvoril svoju pohostinnú náruč a deti vo veku 11 - 17 rokov spolu so sprievodom dospelých podnikli štyri vrcholové výstupy do našich hôr. V stredu vystúpili na Lysec v Belej, vo štvrtok navštívili hrad Strečno, Starhrad, Chatu pod Suchým, vystúpili na Suchý a cez Chatu pod Magurou sa vrátili do Martina. V piatok vystúpili na Tlstú v Blatnici, na spiatočnej ceste si pozreli jaskyňu Mažarnú a v sobotu zakončili turistické výlety výstupom na Martinské hole.

Počet fotiek v kategórii: 10, prečítané: x


[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]