titulna > Fotogaléria > Fotografie zamestnancov mesta

fotogaléria

Zamestnanci

Zamestnanci

Počet fotiek v kategórii: 1, prečítané: 1017 x


Projekt vzdelávania zamestnancov

Projekt vzdelávania zamestnancovMesto Martin realizovalo projekt vzdelávania zamestnancov s názvom Mesto Martin – poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom. Tento projekt sa realizoval z fondou EÚ s podporou Európskeho sociálneho fondu a Sociálnej implementačnej agentúry v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt trval 20 mesiacov, Zmluva o NFP bola podpísaná v marci 2009. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je 446 013,70 EUR. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň znalostí, zručností a flexibility zamestnancov Mesta Martin, potrebných pre vykonávanie pracovných povinností v rámci poskytovania služieb občanom mesta Martin. Viac informácií o projekte nájdete v sekcii Projekty, projekt vzdelávania.

Počet fotiek v kategórii: 10, prečítané: 2169 x


[0]