titulna > Fotogaléria > Súčasnosť Martina

fotogaléria

Lesopark Jedľoviny – záverečné podujatie

Lesopark  Jedľoviny  – záverečné podujatieV sobotu 6.10. 2012 sa uskutočnilo záverečné podujatie organizované mestom Martin v rámci projektu „Lesopark Jedľoviny – miesto oddychu a pohody.“ Teplé, slnečné počasie prilákalo takmer 50 aktívnych účastníkov, milovníkov prírody. Medzi účastníkmi boli najmä zástupcovia Klubu slovenských turistov, Zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Diamart Martin, Klubu dôchodcov Martin, ale aj neorganizovaní obyvatelia mesta.

Počet fotiek v kategórii: 9, prečítané: 1265 x


MCORŠ 2012 - 4. kolo - korčule

MCORŠ 2012 - 4. kolo - korčuleV sobotu 15.9.2012 sa uskutočnili preteky na kolieskových korčuliach - 4. kolo MCORŠ. Pretekov sa zúčastnilo 78 pretekárov v 17-tich vekových kategóriách. V každej kategórii boli ocenení prví traja najrýchlejší diplomom a vecnými cenami. Podujatie organizovalo mesto Martin v spolupráci Ski Teamom Martinské hole. Poďakovanie patrí aj vedeniu OC Tulip, ktoré umožnilo zrealizovať súťaž na parkovisku pri obchodnom centre.

Počet fotiek v kategórii: 6, prečítané: 1038 x


Jarná ošista Lesoparku Jedľoviny

Jarná ošista Lesoparku JedľovinyMesto Martin v spolupráci s poslancami mestskej časti Priekopa zorganizovalo v sobotu 5.5.2012 pracovnú brigádu zameranú na jarnú očistu miestneho Lesoparku Jedľoviny. Lesopark je veľmi zaujímavým a vyhľadávaným miestom oddychu nie len pre miestnych obyvateľov, ale aj pre ľudí z blízkeho a širšieho okolia. Vysoká návštevnosť prináša však so sebou aj negatívne dopady. Návštevníci, ktorí nevedia šetrne zaobchádzať s prírodou ju pravidelne znečisťujú. Všade prítomné odpadky rôzneho druhu narúšali prirodzený ráz krajiny. Pohodené igelitové tašky, plastové a sklenené fľaše, papiere naozaj neprinášali vábivý pohľad. Vznik a hromadenie odpadkov znamená značný zásah do kvality životného prostredia.

Počet fotiek v kategórii: 12, prečítané: 1343 x


MCORŠ 2012 - 1. kolo - kolky

MCORŠ 2012 - 1. kolo - kolkyMartinská celoročná olympiáda rekreačných športovcov odštartovala 2. marca 2012 svoj 8.ročník. Prvým kolom boli kolky, ktoré získavajú u verejnosti každým rokom väčšiu obľubu. Kým v roku 2011 sa kolkárskych pretekov zúčastnilo 366 účastníkov v tomto roku až 400. Už tradične o neho v dopoludňajších hodinách prejavili najväčší záujem žiaci základných škôl. V popoludňajších hodinách prišli zväčša dospelí súťažiaci – jednotlivci, ale aj rodiny s deťmi.

Počet fotiek v kategórii: 3, prečítané: 1139 x


Lesopark Jedľoviny

Lesopark JedľovinyExistencia a funkčnosť verejných priestranstiev, ktoré nás obklopujú a spoluvytvárajú nám tak každodenné životné prostredie by ani jednému z nás nemala byť ľahostajná. Obzvlášť ak sa jedná o prírodné priestranstvá, ktoré vyformovala samotná príroda a sú predurčené pre široké využitie a skvalitnenie života obyvateľstva. Príroda láka od nepamäti svojou rozmanitosťou a jedinečnosťou, či už v zimnom, alebo v letnom období. Jej dotvorenie racionálnym zapracovaním drobných prvkov, zrealizovaním pozitívnych zásahov prináša v mnohých prípadoch jej skvalitnenie a zvýšenie jej užívateľskej hodnoty

Počet fotiek v kategórii: 13, prečítané: 1695 x


PRO.MOTION opäť v športovom duchu

PRO.MOTION opäť v športovom duchuV nedeľu 29.08.2010 sa uskutočnil v poradí už druhý ročník cyklistického preteku s názvom Merida cyklomaratón tentoraz aj s podporou projektu PRO.MOTION. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ministra financií SR Ivana Mikloša. Pretek bol odštartovaný o 10,00 hod. na Divadelnom námestí v Martine a trasa smerovala cez viaceré turčianske dediny cestou SNP. Vyše 88 km trasa bola pre cyklistov zaujímavou ukážkou prírodných krás turčianskeho regiónu. Tento ročník sa preteku zúčastnilo takmer 200 účastníkov čo nasvädčuje o záujme o podujatia tohto charakteru. V rámci projektu bola pripravená aj prezentácia spojená s propagačnými letákmi a zaujímavými pohľadnicami s námetmi žiakov ZŠ. Príjemný posledný augustový víkend priniesol zo sebou zaujímavé športové podujatie, ktoré ocenili nielen aktívne zúčastnení cyklisti ale aj ostatní obyvatelia mesta Martin s pozitívnym vzťahom k cyklistike.

Počet fotiek v kategórii: 8, prečítané: 1554 x


Povodne v Martine - 2010

Povodne v Martine - 2010V dňoch 15. a 16. augusta došlo na území mesta Martin ku povodniam, ktoré spôsobili škody na majetku mesta, fyzických a právnických osôb. Ku stratám na životoch, úrazom a haváriám počas povodní nedošlo. Od nedele 15.8. do stredy 18.08. bol vyhlásený III. Stupeň povodňovej aktivity. Od stredy do piatku 20.08. II. stupeň povodňovej aktivity. Počas povodní došlo ku vybreženiu Sklabinského potoka (Jordán), predovšetkým v mestských častiach Košúty I a II, Priekopa. Prívalové vody ďalších vodných tokov ako Pivovarského potoka, Záturčianského potoka, Silava mali za následok ich vybreženie v mestských častiach( Podháj, Martin- stred, Záturčie ). Vybrežením Pivovarského potoka bola ohrozená strojovňa zimného štadióna (jej zatopenie) s nebezpečnou látkou – čpavok. Ekologickej havárii bolo zabránené. Počas III stupňa povodňovej aktivity boli koordinované zložky zabezpečujúce vykonanie plánovaných opatrení (zabezpečenie potrebnej techniky, piesku, vrecovanie, monitorovanie vodných tokov s dôrazom na premostenia a lávky, zabezpečenie PHM). Práce boli koordinované a monitorované zo strany mesta – krízovým štábom pod vedením primátora mesta a mestskou políciou. Krízový štáb mesta Martin riešil vzniknuté situácie za osobnej účasti vedenia mesta, časti poslancov mestského zastupiteľstva a zamestnancov mestského úradu.

Počet fotiek v kategórii: 27, prečítané: 4379 x


40.výročie založenia Klubu dôchodcov

40.výročie založenia Klubu dôchodcov Mesto Martin si v piatok dňa 21.5.2010 vo veľkej zasadačke na MsÚ v Martine za účasti viac ako 200 pozvaných slávnostne pripomenulo 40.výročie založenia prvého Klubu dôchodcov v Martine, ktorý bol založený 1.1.1970.

Počet fotiek v kategórii: 16, prečítané: 1940 x


Jarná očista 2010

Jarná očista 2010Sobota 27.3.2010 bola venovaná upratovaniu v mestských častiach Košúty, Priekopa, Podháj - Stráne a Záturčie. Občania sa mohli stretnúť s primátorom a opýtať sa ho na aktuálne dianie v meste a v ich mestskej časti.

Počet fotiek v kategórii: 27, prečítané: 2067 x


Primátor v mestskej časti Priekopa

Primátor v mestskej časti PriekopaPrimátor Andrej Hrnčiar počas prvého dňa mestskej časti prešiel po vlastných mestskú časť Priekopa, kde sa oboznámil s aktuálnym stavom lokalít a problémov, ktoré jej obyvateľov trápia najviac. Po absolvovaní dve a pól hodinovej trasy v sprievode poslancov sa s občanmi stretol na verejnej schôdzi.

Počet fotiek v kategórii: 16, prečítané: 2311 x


Spolu hľadáme farebnejší svet

Spolu hľadáme farebnejší svetSpolu hľadáme farebnejší svet - aj pod týmto sloganom sa niesla zaujímavá výtvarná súťaž žiakov 4. a 5. ročníka na Základnej škole Aurela Stodolu v Záturčí koncom septembra tohto roku. Nosná téma bola „ Ako si predstavujem svoju zdravú cestu do školy.“ Žiaci mali možnosť sa výtvarne prejaviť a svoje myšlienky preniesť na papier. Ich práce priniesli nové inšpirácie a námety pre projektový tím. Pri príprave a realizácii súťaže sme vychádzali z aktivity projektu, ktorá zahŕňa prípravu a tvorbu informačných pohľadníc určených pre širokú verejnosť .Najkrajšie práce boli odmenené drobnými vecnými cenami a budú slúžiť ako námety na už spomínané pohľadnice.

Počet fotiek v kategórii: 8, prečítané: 1412 x


Materské školy na dopravnom ihrisku

Materské školy na dopravnom ihriskuV dňoch 22.-25.9.2009 na dopravnom ihrisku v mestskej časti Sever prebehla akcia projektu Trendy Travel s názvom "Čarovný dopravný svet", ktorá bola súčasťou edukačných aktivít detí predškolského veku v oblasti dopravnej výchovy a šírenia osvety k používaniu trvalo udržateľnej dopravy. Do tejto aktivity projektu sa mali možnosť zapojiť materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, z ktorých sa spolu zúčastnilo 8. Aktivitu zorganizovali členky projektového tímu Trendy Travel – Mgr. Aneta Štancľová (oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov) a Ing. arch. Denisa Valašková (Útvar hlavného architekta mesta Martin). Deti mali za úlohu podľa mapy nájsť na dopravnom ihrisku štyri stanovištia, na ktorých plnili úlohy týkajúce sa dopravnej výchovy (znalosť dopravných značiek, otázky z dopravnej výchovy, aká má byť správna výbava bicykla a cyklistu,...). Po splnení úlohy na poslednom stanovišti ich táto priviedla k nájdeniu ukrytého tajomstva dopravného sveta - k „pokladu“. Po absolvovaní tejto hravej teoretickej časti nasledovala časť praktická, kde deti dostali malé bicykle či kolobežky a predviedli ako sa správať na vozovke s dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou. Akcia vznikla vďaka spolupráci Mesta Martin a CVČ Kamarát a konala sa v priebehu Európskeho Týždňa Mobility. Počas všetkých dní trvania nám počasie skutočne prialo a deti strávili na dopravnom ihrisku veľmi príjemné chvíle. Prostredníctvom zážitkového učenia mohli deti aj takýmto spôsobom získať nové vedomosti i zručnosti z oblasti dopravnej výchovy a správania sa cyklistov na cestách.

Počet fotiek v kategórii: 34, prečítané: 2071 x


Bicyklový deň s Trendy Travel

Bicyklový deň s Trendy TravelDňa 20. júna 2009 sa uskutočnil Martinčanom veľmi dobre známe podujatie Martinský bicyklový deň (11. ročník), ktorého organizátorom je Turčianska bicyklová skupina JUS. Aj napriek daždivému počasiu sa na ňom zúčastnilo veľa priaznivcov bicyklovania, ktorí absolvovali jazdu v pelotóne, tento rok na trase Martin - Vrútky - Lipovec - Turčianske Kľačany - Sučany - Turčianska Štiavnička - Sklabinský Podzámčok - Sklabiňa - Diaková Dražkovce – Tomčany. Podujatie bolo organizované pod záštitou primátora mesta Martin Mgr. art. Andreja Hrnčiara a predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program a tombola o zaujímavé ceny. Projektom Trendy Travel sa do tohto podujatia mesto Martin zapojilo už po druhý krát (2008, 2009), pričom nosnou myšlienkou bola, v rámci propagačnej kampane projektu, podpora trvalo udržateľnej dopravy - v tomto prípade cyklistiky.

Počet fotiek v kategórii: 9, prečítané: 1240 x


MCORŠ 2009 - korčule

MCORŠ 2009 - korčuleSobotňajšie dopoludnie 26.9.2009 patrilo martinským rekreačným športovcom. Na Divadelnom námestí sa stretlo 65 korčuliarov na predposlednom kole 5.ročníka Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Aj keď sa pretek nezaobišiel bez pádov, k zraneniu účastníkov nedošlo. Spoluorganizátorom podujatia bol SKI TEAM Martinské hole a moderátorom už tradične Mgr. Martin Ferenčík.

Počet fotiek v kategórii: 20, prečítané: 1291 x


Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobilityV rámci Európskeho týždňa mobility, ktorý prebieha každoročne od 16. -22. septembra sa v sobotu 19. septembra podarilo zorganizovať zábavné popoludnie pre rodiny s deťmi. Za účasti organizátorov Ing. arch. Viery Šottníkovej z Útvaru hlavného architekta a Ing. Petra Lukáča z oddelenia strategického rozvoja MsÚ sa deti mali možnosť zahrať zábavné PRO.MOTION pexeso, ktoré pre nich pripravili. Išlo o pexeso, kde hlavnými motívmi boli cyklista, korčuliar na kolieskových korčuliach, skate-bordista, ale aj časti športového oblečenia ako cyklistická prilba, tričko, rukavice a pod. Každé takéto podujatie aj keď malou mierou prispieva k budovaniu povedomia - kvalita života verzus mobilita a bývanie. Nové myslenie v oblasti používania trvalo udržateľnej dopravy prispieva k regenerácií sídelných oblastí a tým zvýšeniu kvality bývania našich rodín, detí a pod.

Počet fotiek v kategórii: 5, prečítané: 931 x


[0]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]