titulna >

bezplatné poradenstvo

 
Sociálna poisťovňa
- kontakty na bezplatné poradenstvo
 
www.socpoist.sk
Národný úrad práce, soc. vecí a rodiny
- poradenská služba NÚP
 
www.nup.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR
- bezplatné právne poradenstvo
 
www.justice.gov.sk
Týrané ženy
- Iniciatíva piata žena
 
www.piatazena.sk
Iné organizácie:
-
Pomoc obetiam násilia
- Centrum poradensko - psychologických služieb
- Informačný portál pre občanov
 

www.pomocobetiam.sk
www.cpps.sk
www.obcan.sk
e-periodiká
- periodikum na podporu malého a stredného podnikania - e-Monitor 

www.cvtisr.sk