titulna > PROJEKTY - Vyšehradské noty

Vyšehradské noty

Vyšehradský fond logo


Názov projektu:
Wisegrad Notes (Vyšehradské noty)

Hlavný organizátor projektu:
Wejherowské centrum kultúry (Wejherowskie Centrum Kultury) v Poľsku

Partneri projektu:
Kultúrne združenie maďarsko-poľského priateľstva (Maďarsko)
Mesto Martin (Slovensko)
Spevácky zbor Gaudeamus Brno (Česko)

Financovanie projektu: Vyšehradský fond

Termín projektových aktivít: december 2012 – október 2013

Projektové aktivity:
  • získanie a výmena informácií o významných skladateľoch chorálovej hudby v krajinách V4, výber hudobných kompozícií, ktoré budú reprezentovať jednotlivé krajiny, príprava a realizácia telekonferencie za účelom výmeny materiálov o chorálovej hudbe krajín V4
  • príprava spoločnej piesne zboru z Poľska, Maďarska, Čiech a Slovenska
  • účasť speváckeho zboru Cantica Collegium Musicum na XXIII. poľskom festivale piesni o mori (XXIII All-Polish Festival of Song about the Sea)
  • multimediálna výstava o kultúre krajín V4, ktorá bude sprievodnou aktivitou festivalu
  • seminár pre deti a mládež s názvom „Muzikálové inšpirácie“ - počas tohto semináru deti a mládež vytvoria umelecké diela (napr. keramiku, batikované látky), ktoré budú inšpirované piesňami a hudbou tohto festivalu

Spôsob zapojenia Mesta Martin:
  • prezentácia mesta Martin a regiónu Turca na multimediálnej výstave
  • na XXIII. poľskom festivale piesni o mori vo Wejherowe a všetkých aktivitách spojených s chorálovou hudbou sa zúčastní spevácky zbor Cantica Collegium Musicum z Martina