titulna > PROJEKTY - Medokýš

Medokýš


Pohoda za mestom 2012

Projekt „Oddychová zóna pri prameni Medokýš“Pre všetkých milovníkov prechádzok v okolí minerálneho prameňa Medokýš máme dobrú správu. Oddychový priestor pred vstupom do Múzea slovenskej dediny zmení vzhľad, čo ocenia nielen miestni obyvatelia, ale aj návštevníci.

Mesto Martin prostredníctvom oddelenia regionálneho rozvoja získalo na tento projekt 5600 eur vďaka Nadácii Ekopolis a spoločnosti Heineken Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom 2013.


Oddychová zóna pri prameni Medokýš


Lokalita v okolí Medokýša je podľa platného územného plánu navrhovaná ako plocha so športovo-oddychovými aktivitami, resp. ako rekreačná lúka vhodná pre umiestnenie komplexu menších ihrísk, ktoré by tvorili prechod medzi bytovou zástavbou a lesom. Okrem oddychovo-rekreačnej funkcie plní aj funkciu nástupného bodu do Múzea slovenskej dediny. Keďže sa však okolo vodného prameňa Medokýš v súčasnosti rozrástla neudržiavaná zeleň a náletové kroviny, bude potrebná očista. Mesto ju plánuje zorganizovať na začiatku projektu v spolupráci so združením Jahodnícke háje a vítaná bude aj pomoc dobrovoľníkov. Často navštevovaný oddychový priestor tak dostane vďaka osadeniu drevených mól, lavičkám okolo stromov, drobného mobiliáru a stojanu na bicykle nový atraktívnejší vzhľad. Podľa projektu sú práce naplánované medzi mesiacmi máj a september 2013.

Podrobné informácie o zaujímavom grantovom programe „Pohoda za mestom 2013“ nájdete na stránke Nadácie Ekopolis www.ekopolis.sk.

Hlavný cieľ projektu

Podporiť komunitný život vytvorením kvalitného priestoru na trávenie voľného času v prírode, aby zároveň bola zachovaná prírodná hodnota tohto priestoru.

Čiastkové ciele projektu

  1. Komunikovať s užívateľmi upravovaného priestoru s cieľom informovania o zamýšľaných úpravách a zistenia názorov na tieto úpravy
  2. Úprava a očista navrhovanej lokality okolo prameňa Medokýš a odvoz odpadu
  3. Oprava vstupného schodiska a osadenie nenáročného mobiliáru na vytvorenie oddychového miesta (jednoduché drevené sedenia pri potoku tzv. móla, drevené sedenia, stojan na bicykle)
  4. Zorganizovanie podujatia na slávnostné ukončenie projektu
  5. Zabezpečiť propagáciu projektu


Plán realizácie:
Aktivity budú prebiehať v období máj 2013 – september 2013.

Štruktúra financovania:
Získaný grant 5 600,- EUR. Projekt je spolufinancovaný z vlastných zdrojov mesta min. vo výške 10% z celkových nákladov.

Partneri a spolupracujúce subjekty
Hlavným partnerom je občianske združenie Jahodnícke háje www.skanzenmartin.sk. Bude sa spolupodieľať pri očiste priestoru oddychovej zóny a organizovaní sprievodných akcií, ktoré dotvárajú projekt a dávajú mu širší spoločenský rozmer.


Prosíme zapojte sa do elektronického prieskumu: