titulna > PROJEKTY - Lesopark Jedľoviny > aktivity Jedľoviny

aktivity Jedľoviny

Pohoda za mestom 2012

Projekt LESOPARK JEDĽOVINY- MIESTO ODDYCHU A POHODY sa zapojil do jarnej očisty.


Jarná ošista Lesoparku Jedľoviny 2012

Mesto Martin v spolupráci s poslancami mestskej časti Priekopa zorganizovalo v sobotu 5.5.2012 pracovnú brigádu zameranú na jarnú očistu miestneho Lesoparku Jedľoviny. Lesopark je veľmi zaujímavým a vyhľadávaným miestom oddychu nie len pre miestnych obyvateľov, ale aj pre ľudí z blízkeho a širšieho okolia. Vysoká návštevnosť prináša však so sebou aj negatívne dopady. Návštevníci, ktorí nevedia šetrne zaobchádzať s prírodou ju pravidelne znečisťujú. Všade prítomné odpadky rôzneho druhu narúšali prirodzený ráz krajiny. Pohodené igelitové tašky, plastové a sklenené fľaše, papiere naozaj neprinášali vábivý pohľad. Vznik a hromadenie odpadkov znamená značný zásah do kvality životného prostredia.
Propagácia akcie prebehla prostredníctvom médií pod heslom „Príďte pomôcť vytvoriť z tohto priestoru oddychovú zónu, kde budete radi tráviť voľný čas.“ Jarnej očisty sa napokon zúčastnilo približne 40 ľudí, ktorým neostalo ľahostajné životné prostredie v ktorom žijú. Boli to prevažne obyvatelia mestskej časti Priekopa, rodiny s deťmi, dobrovoľníci a pod. Po predchádzajúcom daždivom dni počasie nadmieru prialo. Účastníci sa rozdelili do viacerých skupín v rámci ktorých vytvorili rozostupy s čo najväčším záberom a tak postupne vyčistili najviac znečistené miesta. To, že o odpadky naozaj nebola núdza svedčí aj skutočnosť, že sa podarilo zaplniť dva veľkokapacitné kontajneri.
Účastníci neodišli naprázdno. Pre každého bolo pripravené občerstvenie a podával sa aj vlastnoručne pripravený primátorsky guláš.

Environmentálny význam tejto akcie je nespochybniteľný. O problematike odpadu v prírode a jej dopadoch na pôdu, vodu a ovzdušie sa popísalo už mnoho. Konzumný spôsob života a ľahostajnosť o životné prostredie, sa akoby stávali neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Dopady tohto konania sú niekedy takmer nevyčísliteľné a s trvalými následkami.
Nezabúdajme však, že prírodu máme len jednu, jedinú. Preto si ju spoločne chráňme a správajme sa k nej tak, aby sme ju zachovali v tejto podobe pre budúce generácie.

Odkazy


Prieskum potvrdil záujem verejnosti o lavičky a ohniská.Prieskum Jedľoviny 2012

Prieskum Jedľoviny 2012

Súčasťou obsahového rámca projektu je etapa komunikácie s užívateľmi upravovaného priestoru. Cieľom tejto etapy je informovanie verejnosti o zamýšľaných úpravách a zistenia názorov na tieto plány, prípadné korekcie plánov na základe ich spätnej väzby. Etapa bola uskutočnená prostredníctvom dotazníkov formou prieskumu v priebehu mesiaca apríl, 2012. Distribúcia dotazníkov bola zabezpečená dvomi spôsobmi. Najmä prostredníctvom zástupcov jednotlivých zapojených skupín napr. Klubu slovenských turistov, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Zväzu diabetikov Martin - Diamart, učiteľov Základných škôl, poslancov mestskej časti Priekopa a pod. Obyvatelia mali možnosť sa tiež zapojiť prostredníctvom on-line prieskumu, ktorý bol zverejnený na stránke mesta Martin. Pri hodnotení výsledkov sa vychádzalo z 350 odovzdaných dotazníkov. Výsledky boli vyhodnotené formou analýzy.

Odkazy


Záverečné podujatie “Lesopark Jedľoviny – miesto oddychu a pohody“Jedľoviny - záverečné podujatie

V sobotu 6.10.2012 sa uskutočnilo záverečné podujatie organizované mestom Martin v rámci projektu „Lesopark Jedľoviny – miesto oddychu a pohody.“ Teplé, slnečné počasie prilákalo takmer 50 aktívnych účastníkov, milovníkov prírody. Medzi účastníkmi boli najmä zástupcovia Klubu slovenských turistov, Zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Diamart Martin, Klubu dôchodcov Martin, ale aj neorganizovaní obyvatelia mesta.

Podujatie sa začalo v doobedných hodinách príhovorom p. Ing. Ivany Bobrovskej, vedúcej oddelenia regionálneho rozvoja, MsÚ Martin. Nasledoval nenáročný turistický prechod z Martina - Strání do miestnych Jedľovín. Prechod bol naplánovaný po tzv. Frimelovej ceste a trval takmer 2 hodiny. Tempo bolo mierne. Cesta bola síce v čiastočnej rekonštrukcii, čo možno niektorým turistickým nadšencom čiastočne kazilo stopercentný prírodný dojem, ale príroda Lúčanskej Malej Fatry má vždy čo ponúknuť a čím zaujať.

Po aktívnom športovom výkone, zdravo unavení turisti našli cestu k novovybudovaným sedeniam a ohniskám, kde už na nich čakalo pripravené občerstvenie v podobe guľášu, čaju a pod. Oddych bol spojený aj s opekaním a príjemným posedením pri ohni. Program bol doplnený športovými aktivitami napr. streľbou zo vzduchovky.

Podarilo sa zorganizovať ďalšie zaujímavé podujatie v rámci projektu, ktorý prilákal naozajstných priateľov prírody a vytvoril pekné miesto, kde sa bude určite každý rád vracať.

Vďaka patrí všetkým účastníkom ako aj Nadácii Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko za podporu.

Peter Lukáč

Odkazy