titulna > PROJEKTY - POHYBOM KU ZDRAVIU

POHYBOM KU ZDRAVIU


Projekt "Pohybom ku zdraviu v zrelom veku"
Partneri projektu


V roku 2011 bolo Mesto Martin úspešné pri získaní finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika na realizáciu projektu "Pohybom ku zdraviu v zrelom veku" (č. PL-SK/ZA/IPP/II/067).

Súčasťou projektu je aj vybudovanie verejne prístupného Chodníka zdravia v mestskej časti Martin - Sever. Chodník zdravia bude slúžiť na rekreačný beh a chôdzu a tiež na vykonanie jednoduchých cvikov na siedmich stanovištiach. Je určený pre širokú verejnosť s predpokladom využitia hlavne občanmi v zrelom veku. Slávnostné otvorenie Chodníka zdravia je naplánované v mesiaci september 2012. Pri výstavbe Chodníka zdravia sú úplne vylúčené výruby stromovej zelene, ale práve naopak, predpokladá sa jej doplnenie.

K projektu bola vydaná informačná brožúrka v slovenskej a poľskej jazykovej mutácií, vďaka ktorej môžete získať základné údaje o projekte, prihovorí sa Vám rehabilitačný lekár o význame dostatočného, pravidelného a primeraného pohybu pre naše zdravie a oboznámite sa s doporučenými cvikmi na jednotlivých stanovištiach Chodníka zdravia, prostredníctvom ktorých rozcvičíte celé telo.


Chodník zdravia je už otvorený

Martinčania sa môžu tešiť z nového chodníčka, ktorý sa čoskoro stane náučným. Okrem zdravej prechádzky ponúka aj krásny výhľad na Veľkú Fatru a návody ako správne cvičiť.

Chodník zdravia slávnostne otvorili a odovzdali do užívania 14. septembra 2012 zástupcovia mesta Martin Ján Zuberec, Dušan Kubička, Ivana Bobrovská i partneri z poľskej strany, vďaka ktorej mesto získalo peniaze na vybudovanie 500-metrového chodníka. Chodník zdravia sa nachádza v Martine na Severe pri ZŠ na Východnej. Obyvateľom tak pribudne nový oddychový areál vhodný na prechádzky, rekreačný beh i ďalšie pohybové aktivity obohatený o sedem stanovíšť s návodom ako správne cvičiť a dodať tak svojmu organizmu potrebný kyslík a pohyb. Po prestrihnutí pásky účastníci slávnostného otvorenia absolvovali na jednotlivých stanovištiach ukážku cvikov s odborným lekárskym výkladom o prospešnosti primeraného pravidelného pohybu v našom každodennom živote. Chodník zdravia je zároveň miestom vzácnych biotopov európskeho a nadnárodného charakteru a v októbri bude za prítomnosti odborníkov z Botanickej záhrady UK v Blatnici vyhlásený za náučný chodník. Martinské školy plánujú využiť túto možnosť a chodník využívať ako praktickú ukážku pri vyučovaní prírodovedy.


Symbolické prestrihnutie pásky martinskou i poľskou stranou odštartovalo prvú prechádzku po chodníku.


Na stiahnutie:

Informačná brožúra (PDF, 1 MB)
Informácie o prednáške „O potrebe a prospešnosti primeraných pravidelných pohybových aktivít v zrelom veku človeka“ (PDF, 317 kB)