VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA MESTA

PROJEKTY

MÉDIÁ


titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - financovanie > daňoví dlžníci

daňoví dlžníci

Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Zoznam daňových dlžníkov Mesta Martin