titulna > PROJEKTY - projekt vzdelávania

projekt vzdelávania


Mesto Martin - poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom

loga projektu

Mesto Martin je hlavným centrom regiónu Turiec a jeho Mestský úrad spolu s inými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti poskytuje služby veľkému okruhu obyvateľov mesta i celému regiónu. V porovnaní s inými mestskými úradmi v rámci Slovenska má Mestský úrad Martin pomerne dobre nastavený systém riadenia a organizovania.

Neustále sa meniace požiadavky na vedomosti a zručnosti ľudských zdrojov vyvolávajú potrebu realizácie vzdelávacích aktivít zameraných na zvýšenie úrovne znalostí, zručností a flexibility zamestnancov Mesta Martin, potrebných pre vykonávanie pracovných povinností v rámci poskytovania služieb občanom.

Mesto Martin z tohto dôvodu začalo realizovať projekt s názvom Mesto Martin – poskytovateľ profesionálnych a flexibilných služieb občanom. Tento projekt sa realizuje z fondou EÚ s podporou Európskeho sociálneho fondu a Sociálnej implementačnej agentúry v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Miestom realizáciu projektu je Mesto Martin/okres Martin/Žilinský samosprávny kraj. Projekt má dĺžku 20 mesiacov a Zmluva o NFP bola podpísaná v marci 2009.


Dôležité linky: