titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - zmluvy faktúry objed.

zmluvy faktúry objed.


Zmluvy, faktúry a objednávky od roku 2011

Od 1.1.2011 je mesto Martin povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.