titulna > PROJEKTY - projekt TRENDY TRAVEL > aktivity Trendy Travel

aktivity Trendy Travel

Logo Trendy Travel
S materskými školami na dopravnom ihrisku

Deti na dopravnom ihrisku Deti na dopravnom ihrisku

V dňoch 22.-25.9.2009 na dopravnom ihrisku v mestskej časti Sever prebehla akcia projektu Trendy Travel s názvom "Čarovný dopravný svet", ktorá bola súčasťou edukačných aktivít detí predškolského veku v oblasti dopravnej výchovy a šírenia osvety k používaniu trvalo udržateľnej dopravy. Do tejto aktivity projektu sa mali možnosť zapojiť materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, z ktorých sa spolu zúčastnilo 8.
Aktivitu zorganizovali členky projektového tímu Trendy Travel – Mgr. Aneta Štancľová (oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov) a Ing. arch. Denisa Valašková (Útvar hlavného architekta mesta Martin). V realizácii prispeli nemalým dielom aj učitelia dopravnej výchovy Mgr. Dušan Gregor a Mgr. Ing. Vladimír Maretta - zamestnanci CVČ, ktorí realizujú výchovu a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a v oblasti praktického výcviku detí materských škôl a žiakov základných škôl.

Deti mali za úlohu podľa mapy nájsť na dopravnom ihrisku štyri stanovištia, na ktorých plnili úlohy týkajúce sa dopravnej výchovy (znalosť dopravných značiek, otázky z dopravnej výchovy, aká má byť správna výbava bicykla a cyklistu,...). Po splnení úlohy na poslednom stanovišti ich táto priviedla k nájdeniu ukrytého tajomstva dopravného sveta - k „pokladu“.
Po absolvovaní tejto hravej teoretickej časti nasledovala časť praktická, kde deti dostali malé bicykle či kolobežky a predviedli ako sa správať na vozovke s dopravnými značkami a svetelnou signalizáciou.

Akcia vznikla vďaka spolupráci Mesta Martin a CVČ Kamarát a konala sa v priebehu Európskeho Týždňa Mobility. Počas všetkých dní trvania nám počasie skutočne prialo a deti strávili na dopravnom ihrisku veľmi príjemné chvíle. Prostredníctvom zážitkového učenia mohli deti aj takýmto spôsobom získať nové vedomosti i zručnosti z oblasti dopravnej výchovy a správania sa cyklistov na cestách.
 

Fotogaléria

Logo Trendy Travel
Merida cyklomaratón

Štart pretekárov

Dňa 30. augusta 2009 sa v rámci Rozlúčky s Martinským letom konala športová akcia Merida cyklomaratón po ceste SNP. Súčasťou cyklomaratónu bol na Divadelnom námestí aj sprievodný program projektu Trendy Travel, počas ktorého deti ale aj ich rodičia získavali hravou formou informácie o alternatívnych spôsoboch dopravy. Medzi aktivity patrili napríklad súťažné kvízy, maľovanie a kreslenie na budovu Millenium. Aktívni účastníci mali možnosť získať propagačné predmety projektu Trendy Travel - napríklad reflexné pásiky, ktoré využije určite každý cyklista. Okrem 170 účastníkov cyklomaratónu v tento pekný slnečný deň na Divadelnom námestí strávili príjemné chvíle všetci ostatní s pozitívnym prístupom k cyklistike.

Fotogaléria

Logo Trendy Travel
Martinský bicyklový deň 2009

Nepriaznivé počasie plagát podujatia

Dňa 20. júna 2009 sa uskutočnil Martinčanom veľmi dobre známe podujatie Martinský bicyklový deň (11. ročník), ktorého organizátorom je Turčianska bicyklová skupina JUS. Aj napriek daždivému počasiu sa na ňom zúčastnilo veľa priaznivcov bicyklovania, ktorí absolvovali jazdu v pelotóne, tento rok na trase Martin - Vrútky - Lipovec - Turčianske Kľačany - Sučany - Turčianska Štiavnička - Sklabinský Podzámčok - Sklabiňa - Diaková Dražkovce – Tomčany. Podujatie bolo organizované pod záštitou primátora mesta Martin Mgr. art. Andreja Hrnčiara a predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program a tombola o zaujímavé ceny.
Projektom Trendy Travel sa do tohto podujatia mesto Martin zapojilo už po druhý krát (2008, 2009), pričom nosnou myšlienkou bola, v rámci propagačnej kampane projektu, podpora trvalo udržateľnej dopravy - v tomto prípade cyklistiky.
 

Fotogaléria

Logo Trendy Travel
Dopoludnie s Trixi mobilom

fotografia detí s Trixi Mobilom fotografia detí s Trixi Mobilom

Dňa 26. mája 2009 strávili deti Materskej školy A.Stodolu v Záturčí (ktorá je partnerom mesta Martin v projekte Trendy Travel) zábavno-náučné dopoludnie s aktivitou „Dopoludnie s Trixi Mobilom“. Po prednáške o bezpečnosti cyklistov a chodcov na cestách, a po „preskúšaní“ malých škôlkarov z oblasti dopravnej výchovy, mali deti jedinečnú možnosť povoziť sa v špeciálnom vozidle - TRIXI MOBILE. TRIXI MOBIL je typ ekologickej trojkolky, ktorý prevádzkuje nadácia Ekopolis a svojou jazdou podporuje myšlienku ekologickej dopravy. Okrem zážitku z originálnej jazdy deti dostali za aktívnosť a svoje vedomosti aj upomienkové predmety mesta Martin a reflexné pásiky Trendy Travel.
Deti boli počas aktivity aj takýmto spôsobom informované o alternatívnych druhoch dopravy.
 

Fotogaléria

Logo Trendy Travel
Martinský bicyklový deň 2008

pelotón cyklistov Vlajka Trendy Travel

Dňa 17. mája 2008 sa v Martine konal 10. ročník Martinského bicyklového dňa. Turčianska bicyklová skupina JUS zorganizovala podujatie pre cyklistov tentoraz na podporu kandidatúry mesta Martin na titul EHMK 2013 a nad podujatím prebral záštitu primátor mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar. Mesto Martin aktívne podporilo toto podujatie aj vďaka projektu Trendy Travel.
 

Fotogaléria

Logo Trendy Travel
Bicykle pre MŠ

odovzdanie bicyklov pre MŠ

V rámci dopravného programu pre deti v materských školách bolo z projektu Trendy Travel zakúpených 12 detských bicyklov. Tieto bicykle sú určené pre malých škôlkarov a budú využívané počas edukačných aktivít projektu ako sú napríklad súťaže, praktické demonštrácie, cyklistické podujatia. Hlavným cieľom ich zakúpenia je však naučiť deti v predškolskom veku bicyklovať sa.