titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestský úrad > pracovné miesta

pracovné miesta

Obsadzovaní voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin sa vykonáva podľa smernice, ktorú nájdete v zložke Na stiahnutie. Smernica upravuje postup Mesta Martin pri obsadzovaní voľných pracovných miest, spôsob informovania o voľných pracovných miestach, priebeh výberového konania a informovanie o procese obsadzovania voľných pracovných miest v rámci Mesta Martin ako zamestnávateľa .

Smernica sa delí na články:

  • informovanie o voľnom pracovnom mieste
  • príprava výberového konania
  • priebeh výberového konania
  • informovanie o procese obsadzovania voľných pracovných miest
  • záverečné ustanovenia

Na stiahnutie: