titulna > PROJEKTY - DIGITÁLNE MESTO

DIGITÁLNE MESTO

Martin získal cenu za projekt „Digitálne zastupiteľstvo“[Textová alternatíva: Som veľmi rád, že sme získali strieborné ocenenie v kategórii najlepšia elektronická služba samospráv. Je to ďalší krok k zvýšeniu transparentnosti v našom meste. Sme radi, že naše snahy ocenila aj odborná verejnosť. Digitálne zastupiteľstvo v elektronickej podobe šetrí verejné financie, energiu našich ľudí ale aj životné prostredie. Prehľadnosť materiálov a ich bezpečnosť sa výrazne zlepší, čo v konečnom dôsledku zjednoduší prehľad občanov nášho mesta o činnosti a rozhodnutiach jeho volených zástupcov.]

stiahni mp3 (3MB)