titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - transparentný Martin

transparentný Martin

Stretnutie za okrúhlym stolom 13.1.2009

primátor A. Hrnčiar - 3[Textová aletrnatíva: Pred pol rokom sme oznámili že sa začína  projekt balíka protikorupčných opatrení a 1. fáza projektu bude uzavretá v januári 2009, tzn. že 2 pracovné tými - TIS a mesta Martin urobili protikorupčný balík opatrení v 17 tich oblastiach v tzv. 17 tich politikách - na stole sú nové interné smernice, nové všeobecné nariadenia, ktoré budú mestu Martin odoslané koncom januára 2009, následne bude pokračovať dvojmesačný proces prechodu cez komisie MsZ a v apríli bude zvolané mimoriadne zasadanie MsZ s jediným bodom programu - prijatie balíka protikorupčných opatrení v 17 tich oblastiach verejného života.]

stiahni mp3 (2,7MB)