titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - transparentný Martin

transparentný Martin

Stretnutie za okrúhlym stolom 13.1.2009

p. Nechala - 1[Textová aletrnatíva: Mesto Martin ako prvá samospráva sa rozhodlo riešiť komplexne transparentnosť boja proti korupcii a preto oslovilo TIS pred 6. mesiacmi s ponukou na spoluprácu. Tá spolupráca prebehla v troch fázach - 1. - analýza súčasného stavu, 2. - návrh riešení, 3. - implementácia návrhov. Nachádzame sa v 2. fáze, prebehlo pripomienkovanie návrhov, ktoré sú spracované v 17 politikách, od verejného obsatrávania až po nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. To znamená konkrétne zavádzanie  nových všeobecných nariadení, nových smerníc a vytváranie novej štruktúry povinností smerom k zamestnancom a nových možností pre oboznamovanie sa občanov, oboznamovanie sa s fungovaním mesta a s nakladaním majetku mesta.]

stiahni mp3 (423kB)