titulna > MÉDIÁ - videozáznamy

videozáznamy

Ocenenia mesta 2008

Nahrávka

Alternatíva - mpg, 31MB

[Textová alternatíva: Dňa 7.11.2008 sa v Štúdiu SKD konalo odovzdávanie ocenení mesta - Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena primátora mesta a Cena dobrovoľníka. Spolu bolo ocenených 11 občanov, ocenenia odovzdávali primátor mesta Martin - Andrej Hrnčiar, prednostka MsÚ - Katarína Katinová a zástupca primátora mesta - Milan Malík. Ocenení boli nasledovní občania: Čestné občianstvo mesta Martin Ivan Kadlečík - literárny vedec, básnik, esejista a disident. Jeho občianske postoje v minulom režime mali a dodnes majú hlboký morálny rozmer. Cena mu bola udelená za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej a publicistickej činnosti. Z dôvodu zlého zdravotného stavu p. Ivana Kadlečíka cenu preberal jeho syn Mgr. Ivan Kadlečík. Cena mesta Martin Adolf Scherer – renomovaný futbalista a tréner, jeden z najúspešnejších strelcov v histórií slovenského aj československého futbalu, čím prispel k rozvoju futbalu v Martine i na Slovensku. Cena mu bola udelená za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v športovej činnosti. Cenu prebrali jeho vnučky p. Petra Mandátová a p. Ingrid Hajasová . Július Korostelev – medzinárodne uznávaný futbalista a futbalový tréner. Počas svojej kariéry pôsobil 60 rokov v Taliansku a bol medzinárodne úspešný. Cena mu bola udelená „in memoriam“ za medzinárodnú propagáciu a zviditeľňovanie mesta Martin doma i v zahraničí. Cenu preberala jeho manželka. Cena primátora mesta Ján Kožuch – renomovaný martinský herec. Cena mu bola udelená za dlhodobú záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Martin. Ing. Miroslav Santus – priekopník v oblasti internetového kníhkupectva, ktoré prispelo k zviditeľneniu mesta Martin doma i v zahraničí. Cena mu bola udelená za dlhodobú záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Martin „in memoriam“. Cenu preberal jeho brat p. Jozef Santus. Prof. MUDr. František Novomeský PhD. - súdny lekár, potápač a fotograf. Cena mu bola udelená za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti vedeckej, vzdelávacej a verejnoprospešnej. PhDr. Viliam Mruškovič - bývalý správca Matice slovenskej a výnimočný polyglot. Cena mu bola udelená za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti vedeckej, vzdelávacej a verejnoprospešnej. Cena dobrovoľníka Doc.PhDr. Alžbeta Hanzlíková, PhD. – celoživotne sa zapájala do rôznych dobrovoľníckych aktivít, v ktorých dominuje práca v hospicových činnostiach v našom meste. Cena jej bola udelená za dlhodobé a mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v oblasti sociálno-zdravotnej a charitatívnej v prospech občanov mesta Martin. Emília Šenšelová – dlhoročne vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech seniorov mesta Martin – občanov Priekopy v Klube dôchodcov vo funkcii dobrovoľnej vedúcej klubu. Cena jej bola udelená za dlhodobé a mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v oblasti sociálno-zdravotnej a charitatívnej v prospech občanov mesta Martin. Ing. Boris Seryj – dlhoročná dobrovoľnícka činnosť v prospech mládeže mesta Martin, poskytol vysoko morálnu pomoc cudziemu človeku počas obdobia 5 rokov, ktorá viedla k záchrane jeho a možnosti bývať vo vlastnom prostredí v dôstojných podmienkach. Cena mu bola udelená za dlhodobé a mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v oblasti sociálno-zdravotnej a charitatívnej v prospech občanov mesta Martin. Jela Zajacová – dlhoročne vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech občanov mesta Martin ako vedúca Klubu všeobecných záujmov Klubu dôchodcov. Pôsobí aj ako dirigentka speváckeho súboru Dôchodcovská Turčianka. Cena jej bola udelená za dlhodobé mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v oblasti sociálno-zdravotnej a charitatívnej v prospech občanov mesta Martin. ]