titulna > MÉDIÁ - videozáznamy

videozáznamy

Koncert pre Martin

Nahrávka

Alternatíva - mpg, 17MB

[Textová alternatíva: Video záznam poskytuje obrázky z fotogalérie pre podujatie Koncert pre Martin. Na pozadí videa je zvučka EHMK. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti vedenia mesta. Súčasťou podujatia bol historický sprievod pešou zónou, počas ktorého sv. Martin na bielom koni odovzdal posolstvo kandidatúry mesta Martin na titul EHMK 2013 primátorovi mesta Martin Mgr. art. Andrejovi Hrnčiarovi. Príchod sv. Martina sa uskutočnil za vlajkovej a bubnovej show. Ostatná časť podujatia sa niesla v duchu koncertných vystúpení hudobných skupín Arzén, P.S., Homosapiens, Stage Meridian;Briggs, YPS;Puls, Zuzany Smatanovej a hudobnej skupiny AYA. Multimediálna laserová show so symbolmi mesta Martin vyrazila publiku dych. Veríme, že sa nášmu mestu podarí uspieť v kandidatúre EHMK 2013 a ostane otvorené európskej i svetovej kultúre. ]