titulna > MÉDIÁ - audiozáznamy

audiozáznamy

Hodnotenie dňa v Priekope - 2


[Textová verzia: Ja osobný kontakt považujem za najdôležitejší, preto som zaviedol deň otvorených dverí, ktorý bude bývať každý mesiac a súčasťou bude, že si prejdem každú mestskú časť. Nie je to novinka, lebo som to urobil už pri jarnom upratovaní minulý rok, ale to bolo iné. Teraz sa čisto zameriam na to, aby sme sa stretli s ľuďmi, ktorí žijú v mestskej časti a s poslancami si prejdeme kritické miesta, spíšeme si všetky požiadavky a budeme ich riešiť. Samozrejme, že nevieme riešiť všetko okamžite, niektoré veci ani mesto nevie riešiť, ale môžme osloviť orgány alebo inštitúcie, ktoré nie sú v zria´dovateľskej pôsobnosti mesta, a pomôcť pri riešení konkrétnych problémov. Dnes to bolo prvé stretnutie tohoto druhu. Bolo to veľmi milé, pretože nás čakali pri Lávke do Priekopy pri urbáry, kde nás privítali s fašiangovým pohostením. Prešli sme oblasť pri Lidli a pri Tescu, kde sa spájajú štyri cesty, už je tam spracovaný projekt na kruhový objazd, avšak cesta nie je majetkom mesta, ale mesto pristúpi k rokovaniu so žilinským VÚC, ktoré je majiteľom cesty a pokúsi sa nájsť riešenie. Tak ako sme našli riešenie pri Partizánskom cintoríne pri odbočovacom pruhu, a to tiež v spolupráci s VÚC, tak sa v spolupráci s VÚCpokúsime čo najskôr naplánovať výstavbu tejto kruhovej križovatky, pretože táto cesta je problematická, spájajú sa tam štyri cesty, bývajú tu nehody. Potom sme prešli k spomínanej zrekonštruovanej oblasti, pruhu pri Partizánskom cintoríne, kde treba dorobiť chodník, lebo tam bývajú časté nehody. Teším sa teraz na stretnutie s ľuďmi, ktorí tiež budú môcť povedať, čo ich trápi, a budeme riešiť ich problémy. ]

stiahni mp3 (3400kB)