titulna > MÉDIÁ - audiozáznamy

audiozáznamy

Primátor Andrej Hrnčiar o stránke Transparentné mesto


[Textová alternatíva: Martin ako prvé mesto na Slovensku spúšťa alebo spustilo projekt Transparentné mesto. Dnes spúšťa do užívania webovú stránku www.transparentnemesto.sk. ako prvé mesto na Slovensku, kde sa môže občan dozvedieť všetky informácie, ktoré ho zaujímajú, môže skontrolovať mestské faktúry, zmluvy ktoré boli uzatvorené, budú tam proste všetky informácie, ktoré sa týkajú personálneho obsadzovania, výberového konania, proste všetky informácie, ktoré sme riešili v projekte s TIS. Dnes spúšťame aj prvú verejnú internetovú aukciu. Rozdiel je asi v tom, že v minulom období stačilo osloviť tri spoločnosti, ktoré sa zúčastnili súťaže a tým boli dodržané podmienky, ktoré nám prikazuje zákon o verejnom obstarávaní a navyše cenu muselo odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo, ktoré je verejné, čiže firmy ktoré boli oslovené do tohoto ponukového konania už vedeli s akou čiastkou mesto ráta na danú investičnú akciu a vždy sa aj tie ponuky vybavili okolo tej čiastky, ktorá bola schválená. Teraz ideme systémom iným. Bude sa môcť do výberového konania prihlásiť X firiem, proste každý kto bude mať záujem. Dopredu budú tieto verejné obstarávania zverejnené na webovej stránke a môže sa na jednotlivú aukciu prihlásiť X firiem, všetci tí čo sa budú chcieť prihlásiť. Som presvedčený, že cena za investičnú aukciu bude určite nižšia, čiže chceme šetriť a chceme byť transparentný.]

stiahni mp3 (678kB)