titulna > MÉDIÁ - audiozáznamy

audiozáznamy

Založenie Klastra Turiec , citát výkonného riaditeľa Tomáša Holiča


[Textová aletrnatíva: Zakladajúcich členov je 6 inštitúcií, sú to zoskúpenia samospráv a podnikateľských subjektov, zatiaľ tých najväčších v regióne, samozrejme očakávame vstup ďalších. Už v tejto dobe sa formuje združenie hotelov a reštaurácií, ktoré by malo zastrešiť ubytovávateľov a poskytovateľov stravovacích  a reštauračných služieb a takto vstúpiť do Klastra ako jeden z členov. Ďalší potenciál samozrejme je prizívanie poradných čestných členov, ktoými sú organizácie podporného charakteru, rôzne občianske združenia, resp. múzeá alebo iné inštitúcie, ktoré nevstupujú ako priami členoviačlenským vkladom, ale samozrejme budú prizívaní na stretnutia. Budeme veľmi otvorení k ich radám a myšlienkam, budeme ich počúvať a snažiť sa začleniť ich názory do našich stratégií.]

stiahni mp3 (368kB)