titulna > PROJEKTY - projekt TRENDY TRAVEL > projektové mítingy

projektové mítingy

Príspevok - projektový míting v Martine

V dňoch 7.- 8. apríla 2008 sa uskutočnil v našom meste 2. medzinárodný míting projektu Trendy Travel, na ktorom sa stretli všetci partneri. Na stretnutí sa prezentovali dosiahnuté výsledky a plánovanie v jednotlivých európskych mestách spolupracujúcich na projekte, navrhovali sa ďalšie postupy, riešili sa konkrétne problémy a kritické oblasti,... Míting viedla Sarah Danaher - zástupkyňa mesta Cork, ktoré je koordinátorom projektu. Z mesta Martin boli prítomní Mgr. Aneta Štancľová a Ing.arch. Denisa Valašková.

Fotografia z  mítingu fotografia z mítingu

Príspevok - projektový míting v Grazi

V dňoch 27.-29.10.2008 sa konal v Rakúskom meste Graz medzinárodný workshop projektu Trendy Travel, na ktorom mesto participuje od roku 2007. Míting v Grazi bol v poradí už tretím medzinárodným stretnutím partnerov spolupracujúcich na tomto projekte (prvý míting sa konal v Novembri 2007 v Lisabone a druhý v apríli 2008 v Martine) a poskytol celkovo veľmi pozitívny dojem o tom ako sa projekt ďalej vyvíja. Mesto Martin reprezentovali Mgr. Aneta Štancľová (oddelenie strategického rozvoja a zahraničných vzťahov) a Ing.arch Denisa Valašková (ÚHA Martin). Spolu predstavili prezentáciu Mesta Martin s progresom implementácie aktivít na propagáciu udržateľnej dopravy v meste ako aj s priebežne dosiahnutými výsledkami konkrétnych cieľov, na splnení ktorých Mesto Martin spolupracuje napr. s Materskou školou Záturčie (aplikovanie dopravnej výchovy), s Útvarom hlavného architekta Mesta Martin a Turčianskou bicyklovou skupinou JUS (vypracovanie štúdií na zlepšenie podmienok pre cyklistov a vybudovanie nových cyklotrás v meste).
 

Prezentácia Mesta Martin - Mgr. Aneta Štancľová projektový tým Trendy travel


V rámci implementácie projektu v našom meste sú v budúcom roku plánované aj bicyklové podujatia ako aj kampaň na propagáciu využívania udržateľnej dopravy.
Štvrtý zo šiestich plánovaných projektových mítingov sa uskutoční v marci 2009 v meste Vilnius-Litva.