titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - šport > celoročná olympiáda

celoročná olympiáda

Cieľom podujatia je prilákať k športovaniu čo najviac obyvateľov a tým ich viesť k zdravému spôsobu života. Zároveň im podujatie umožní otestovať si svoju výkonnosť vo viacerých druhoch rekreačného športu.

Logo - Martinská celoročná olympiáda rekreačných športovcov

MCORŠ pozostáva z 5 pretekov v rekreačných športoch, ktoré sa budú konať počas celého roka a tešia sa v súčasnosti medzi rekreačnými športovcami veľkej popularite.

  • kolky
  • bežecké preteky
  • cyklistické preteky
  • plavecké preteky
  • preteky na kolieskových korčuliach

Pravidlá:
Všetky podujatia by mali rovnaký spôsob vyhodnotenia.
Víťaz preteku dostane toľko bodov, koľko bude účastníkov podujatia v jeho kategórii. Posledný pretekár by získal jeden bod.
Bodové zisky z každého podujatia sa budú sčítavať a okrem víťazov jednotlivých pretekov aj sa vyhodnotia celkoví víťazi zo všetkých podujatí za celý rok.

Súťažné kategórie:
chlapci do 15 rokov,
dievčatá do 15 rokov,
muži do 40 rokov,
ženy do 40 rokov,
muži nad 40 rokov,
ženy nad 40 rokov,

- kategórie môžu byť upravené podľa počtu a vekového zloženia účastníkov
- najúspešnejší jednotlivci a rodiny budú ocenení diplomami a vecnými cenami, vyhodnotení budú aj celoroční víťazi, ktorí získajú najviac bodov spolu zo všetkých 5 podujatí.

Bližšie informácie:
MsÚ Martin, Odbor kultúry a regionálneho rozvoja, č. dv. 122A
tel: 423 80 82


Martinská celoročná olympiáda
logo MCORŠ
MCORŠ
druhy športov MCORŠ - beh na lyžiach, beh, cyklistika, plávanie, kolieskové korčule, kolky
Druhy športov
Rok 2005 - 1. ročník, súťažili muži, ženy, veteráni, deti do 15 rokov
MCORŠ 2005
Rok 2005 - 1. ročník, fotografie z pretekov
MCORŠ 2005
Rok 2006 - 2. ročník, fotografie z pretekov
MCORŠ 2006
Rok 2007 - 3. ročník, fotografie z pretekov
MCORŠ 2007
Popis z 3. ročníka , disciplíny, počet pretekárov
MCORŠ 2007
  • 3. ročník

 

Porovnanie ročníkov 2005, 2006, 2007 podľa počtu pretekárov a vynaložených finančných prostriedkov
MCORŠ - porovnanie ročníkov
Pozvánka na 4. ročník MCORŠ
MCORŠ - pozvánka
Odkazy na fotogalériu
MCORŠ - fotogaléria
Pozvánka na 4. ročník pre rok 2008
MCORŠ 2008
Pozvánka na 5. ročník pre rok 2009
MCORŠ 2009
logo MCORŠ
MCORŠ 2010
logo MCORŠ
MCORŠ 2011