titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestské zastupiteľstvo > interpelácie

interpelácie

Zasadnutie MsZ v Martine Dňa 25.4.2007 Mestské zastupiteľstvo v Martine schválilo uznesením č. 80/07 aby odpovede na interpelácie poslancov boli zverejňované na internetovej stránke mesta. Odpovede na interpelácie poslancov MsZ nájdete v sekcii - Služby občanom - odpovede na interpelácie