titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - bezplatný internet

bezplatný internet


Projekt bezplatný internet je vytvorený v spolupráci spoločnosti GAYA a Mgr.art. Andreja Hrnčiara, ktorý si spomínanú úlohu dal ako jedno z predsavzatí, ktoré chce splniť počas 100 dní po nastúpení do funkcie primátora mesta Martin.

Cieľom projektu je:

  • zvýšenie informatizácie spoločnosti a poskytnutie bezplatných služieb širšej skupine obyvateľstva
  • podpora aj sociálne slabších vrstiev a budovanie znalostnej spoločnosti
  • bezplatný neobmedzený prístup do siete internet
  • bezplatné pridelenie telefónneho čísla a volanie v rámci mesta Martin
  • priblíženie sa úradom a možnosť komunikovať elektronicky (E-government)
  • prezerať si svoje žiadosti, stav ich riešenia a termín spracovania elektronicky bez potreby osobnej návštevy úradu
  • naštartovanie obdobných projektov aj v iných mestách a regiónoch
...viac informácií - www.bezplatnyinternet.sk

Po prezentovaní projektu firmy GAYA, poskytujú bezplatnú službu v Martine aj ďalší provideri (napr. Martico a.s.- www.marticonet.sk).