titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - o samospráve > ocenenia mesta

ocenenia mesta

Certifikát kvality a environmentu

Certifikát kvality a environmentu - 3.12.2002 3.12.2002
Dňa 3.12.2002 o 10 hod. bol MsÚ v Martine slávnostne udelený Certifikát kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001. Týmto sa MsÚ Martin stal prvou organizáciou v strednej a východnej Európe, ktorá implementovala do svojej práce IMS v oblasti služieb verejnej správy.

Ocenenie za vynikajúce výsledky vo finále - Národná cena za kvalitu za rok 2003

Ocenenie v súťaži Národná cena za kvalitu - 3.11.2003 3.11.2003
Mestský úrad Martin sa po získaní Certifikátu kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001 opäť dostal do stredu pozornosti odbornej verejnosti. Vo februári 2003 sa prihlásil do súťaže o Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu a 3. novembra 2003 sa stal oceneným finalistom tejto národnej ceny. O dva dni neskôr toto ocenenie prevzali prednosta MsÚ Miroslav Vereš a projektový manažér Mgr. Imrich Žigo v Sieni ústavy na bratislavskom hrade z rúk prezidenta Slovenskej spoločnosti pre kvalitu Ladislava Majchráka a predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Dušana Podhorského.

Mesto – priateľ informácií - 2004

Ocenenie - Mesto - priateľ informácií 2004 30.9.2004
V roku 2004 prebehol už druhý ročník súťaže o Priateľa a nepriateľa informácií. Táto súťaž je súčasťou osláv Medzinárodného dňa informácií, ktorý bol vyhlásený medzinárodnou sieťou MVO zo štyroch kontinentov sveta. Na Slovensku organizovala túto súťaž Nadácia otvorenej spoločnosti.  Mesto Martin získalo v tejto súťaži druhé miesto. Pri hodnotení kategórie „Priateľ informácií“ sa zohľadnil aktívny prístup a priateľskosť úradov, kvalita poskytovaných informácií, zverejňovanie informácií nad rámec zákona a kreatívne spôsoby ich zverejňovania. 

Súťaž ZlatýErb.sk 2004

Ocenenie v súťaži - ZlatyErb.sk - 2004 19.10.2004
Súťaž ZlatýErb.sk vyhlasuje a organizuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, predsedu NR SR Pavla Hrušovského, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopoviča a Európskeho komisára za SR Jána Figeľa. Hlavnými kategóriami súťaže boli - najlepšia stránka vyššieho územného celku, najlepšia stránka miest a mestských častí, najlepšia stránka obcí. V každej hlavnej kategórii boli udelené ceny pre víťaza a štyri ceny bez určenia poradia. Špeciálnymi cenami boli - najlepšia elektronická služba samospráv, najlepšia bezbariérová stránka, najlepšia elektronická služba v oblasti mobilnej komunikácie.

Národná cena za kvalitu za rok 2004

Národná cena za kvalitu - 2004 8.11.2004
Po získaní Certifikátu kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001 Mestský úrad Martin získal Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu 2004. Súťaž Národná cena SR za kvalitu je určená pre výrobné podniky, organizácie služieb, ako aj pre organizácie verejnej a štátnej správy. V doterajšej histórii tejto súťaže v kategórii pre organizácie verejnej a štátnej správy nikto nezískal toto ocenenie.

Slovenská kronika 2006

Ocenenie pre samosprávu - Najkrajšia kronika 2006 6.7.2006
Dňa 6.7.2006 sa konalo vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže Slovenská kronika. Kronika mesta Martin vyhrala 1. miesto v kategórii mestských kroník (nad 30 000 obyvateľov).

Národná cena za kvalitu za rok 2006

Národná cena za kvalitu - 2006 13.11.2006
13.novembra 2006 získal Mestský úrad v Martine už svoju druhú Národnú cenu SR za kvalitu v rámci modelu CAF – spoločný európsky hodnotiaci rámec pre organizácie verejnej správy.

Súťaž ZlatyErb.sk 2006

ZlatyErb.sk - 2006 14.11.2006
Mesto Martin získalo v rámci súťaže ZlatyErb.sk 2006, rovnako ako v roku 2004, cenu bez určenia poradia v kategórii web-mesta a tak patrí v roku 2006 medzi päť najlepších internetových stránok v tejto kategórii. Víťazom v spomenutej kategórii sa stala stránka www.bratislava.sk. V kategórii web-VÚC získala hlavnú cenu webová stránka nášho Žilinského kraja : www.regionzilina.sk.

Slovensko bez bariér 2006

Ocenenie pre samosprávu - Slovensko bez bariér 2006 3.12.2006
Dňa 3. 12. 2006 večer prebral primátor mesta Stanislav Bernát v bratislavskom Slovenskom národnom divadle cenu v rámci IV. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2005 – 2006“. Táto sa uskutočňuje pod záštitou vysokých ústavných činiteľov a európskeho komisára za SR Jána Figeľa. Záštitu nad slávnostným Galavečerom prevzali pán Pavol Paška, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a pani Viera Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Súťaž ZlatyErb.sk 2007

ZlatyErb.sk - 2007 10.11.2007
Hlavným cieľom súťaže „ZlatyErb.sk“ je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí. V roku 2007 bola stránka martin.sk ocenená ako Najlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná Ústredným portálom verejnej správy – cena spoločnosti SWAN, kde získala stránka martin.sk strieborné ocenenie.(Mesto Trnava a Banská Bystrica za poskytovanie základnej územno-plánovacej informácie, strieborné ocenenia: Obec Cigeľ, Mestá Bardejov, Bytča, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice, Kremnica, Martin, Nitra, Prešov, Rožňava, Trenčín, Zvolen, Žilina a Mestská časť Košice Staré Mesto).

Cena za projekt "Digitálne zastupiteľstvo"

ZlatyErb.sk - 2008 17.12.2008
Mesto Martin získalo v súťaži ZlatyErb.sk v roku 2008 špeciálnu cenu za digitalizáciu zasadnutí mestského zastupiteľstva. Strieborné ocenenie v kategórii Najlepšia elektronická služba samospráv prevzal primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar z rúk Miroslava Drobného, predsedu občianskeho združenia eSlovensko.