titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - sociálna pomoc

sociálna pomoc

Často sa stretávame s tým, že sa nám niekedy z hodiny na hodinu zmení život. Strata zdravia - či už prechodná alebo trvalá, strata zamestnania, strata partnera alebo rozvod, strata možnosti bývania, nedostatok finančných prostriedkov, autohavária a dlhodobé liečenie. Môže sa stať, že naši rodičia si naraz nemôžu zabezpečiť svoje základné životné potreby a my musíme chodiť do zamestnania a nemôžeme sa o nich celodenne starať- to všetko sú situácie priam každodenné. Kto nám pomôže situáciu riešiť? Vtedy je každá rada drahá a dostávame sa do situácie, keď sa bez pomoci iných nezaobídeme. Túto stránku sme vypracovali práve preto, aby ste sa v prípade potreby vedeli orientovať v úradoch, inštitúciách, občianskych združeniach, firmách či v poskytovaných rôznych druhoch služieb, ktoré Vám môžu pomôcť v rámci svojich aktivít v prípade potreby rýchlo, účinne, kvalifikovane preklenúť nepriaznivé obdobie a odobrať tak časť našich povinností alebo vybavovacej agendy do svojich rúk. Ak sme v úzkych, nebojme sa čím skôr osloviť práve tých, ktorí nám môžu pomôcť alebo aspoň kvalifikovane poradiť. Veď práve preto sú aj tu, v Martine a okolí.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli potrebné informácie a radami i nápadmi prispeli k vydaniu tejto stránky.


dokumenty a informačné materiály z oblasti sociálnej starostlivosti

 • Sprievodca sociálnymi službami mesta Martin (.pdf, 17 MB)
 • Komunitný plán mesta Martin (.pdf, 780kB)
 • Leták - pomoc seniorom (.pdf, 190kB)
 • Leták - pomoc dôchodcom s nízkym dôchodkom a mimoriadnymi výdavkami poskytnutím dávok (.pdf, 180kB)
 • Leták - stravovanie v ŠJ pre seniorov (.pdf, 143kB)
 • Leták - donáška stravy do domácností (pdf, 170 kB)
 • Leták - poskytnutie ubytovania v zariadeniach sociálnych služieb (.pdf, 178kB)
 • Leták - pomoc rodine s deťmi, seniorom a občanom v núdzi poskytnutím dávok (.pdf, 100kB)
 • Leták - pomoc občanom, vyžadujúcim pomoc iných (.pdf, 174kB)
 • Leták - pomoc občanom, vyžadujúcim pomoc iných, alebo umiestnenie do zariadení (.pdf, 170kB)
 • Leták - pomoc bezdomovcom (pdf, 76.2 kB)
 • Leták - pomoc bezdomovcom - poskytnutie šatstva (pdf, 77.5 kB)
 • Leták - integrácia cudzincov v meste Martin (pdf, 408 kB)

ankety pre vyhodnotenie opatrovateľskej služby