15.04.2014, úradné oznamy

Ukončenie prevádzky starého webu

Dňa 10.4.2014 bola do prevádzky spustená nová www stránka mesta Martin

...pokračovanie článku, prečítané: 13 x


04.04.2014, úradné oznamy

Martinčania čistia svoje okolie

V sobotu 22. marca začala v meste Jarná očista, ktorej centrom bolo okolie Jahodníckych hájov a prameňa Medokýš. Minulý víkend sa do očisty zapojila aj mestská časť Podháj-Stráne a Záturčie. Najbližšie víkendové dni sa uskutoční očista Chodníka zdravia až po Attilov hrob v mestských častiach Sever a Košúty. Pozor, jarná očista oddychovej zóny Jedľoviny bude v novom termíne, a to v sobotu 26. apríla 2014.

...pokračovanie článku, prečítané: 113 x


04.04.2014, akcie mesta

Apríl plný podujatí

Mesiac apríl bude opäť bohatý na podujatia z rôznych oblastí. Divadlo, koncerty, beh, filmy, jarmok...každý si nájde to svoje. Aj tou cestou vám chceme ponúknuť pestrú paletu kultúrno-spoločenských podujatí.

...pokračovanie článku, prečítané: 295 x


03.04.2014, akcie mesta

Živý prenos koncertu Berlínskej filharmónie na Mestskej scéne

V nedeľu 20.4.2014 o 18.00 h sa v priestoroch Mestskej scény Martin uskutoční exkluzívny živý prenos koncertu svetoznámeho telesa, Berlínskej filharmónie, a to vo vysokej kvalite s priestorovým zvukom Dolby Digital.

...pokračovanie článku, prečítané: 72 x


01.04.2014, úradné oznamy

„Zelená oáza v Košútoch“

Do zanedbaného jazierka v Košútoch sa opäť vráti život. Obyvatelia Košút sa môžu tešiť, že v blízkosti sídliska vznikne nová prírodná oddychová zóna. Projekt mesta Martin získal podporu 4000 EUR v grantovom programe Zelené oázy 2014, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT. Celkové náklady na projekt sú plánované na 8200 EUR. Na spolufinancovaní týchto nákladov sa bude podieľať mestská časť Košúty a mesto Martin. Projektové aktivity budú prebiehať od apríla do septembra 2014.

...pokračovanie článku, prečítané: 236 x


20.03.2014, tlačové správy

Čistím, čistíš, čistíme – v meste Martin sa začala jarná očista

Martin (19.03.2014) – V meste Martin bude 21. marca 2014 spustená každoročná jarná údržba, ktorá bude trvať až do 26. mája 2014. Na území mesta bude rozmiestnených 183 veľkokapacitných kontajnerov, kde môžu občania vkladať aj objemný odpad a očisty sa budú konať i v jednotlivých mestských častiach, už tradične za účasti vedenia mesta.

...pokračovanie článku, prečítané: 229 x


19.03.2014, úradné oznamy

Zapojte sa aj vy do očisty nášho mesta

Mesto Martin a poslanci mestských častí Košúty, Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany, Podháj-Stráne, Priekopa, Sever, Stred a Záturčie Vás pozývajú na jarnú očistu. Jarná očista pod záštitou primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara bude prebiehať v jednotlivých mestských častiach počas najbližších štyroch sobôt. Pridajte sa k nám a príďte spolu s nami skrášliť okolie svojho bydliska ešte pred príchodom Veľkej noci.

...pokračovanie článku, prečítané: 251 x


10.03.2014, úradné oznamy

Vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov

Na základe dodatku č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 77 o dopadoch bude vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov na území mesta Martin od 13. marca 2014 prebiehať každý týždeň. Dni jednotlivých vývozov zostávajú nezmenené.

...pokračovanie článku, prečítané: 197 x


19.02.2014, akcie mesta

Zapojte sa do fotosúťaže

Zažili ste alebo ste videli v našom regióne niečo zaujímavé, s čím sa chcete podeliť? Mesto Martin a Turisticko-informačná kancelária mesta vyhlasujú fotografickú súťaž pod názvom Čo možno zažiť a vidieť v regióne Turiec. Pošlite do konca mája desať fotografií a podeľte sa s nami o Vaše zážitky.

...pokračovanie článku, prečítané: 299 x


24.01.2014, úradné oznamy

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie významných osobností mesta

Mesto Martin vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Martin. Postupy a podmienky udelenia verejných uznaní a ocenení mesta Martin upravuje VZN č. 71.

...pokračovanie článku, prečítané: 314 x


20.01.2014, úradné oznamy

Transparentné mesto ďalej šíri dobré meno Slovenska

Poslanec Národnej rady a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar prijal v budove slovenského parlamentu delegáciu z Vietnamu, ktorá má pilotne spustiť zavádzanie transparentných princípov v provincii Ninh Thuận.

...pokračovanie článku, prečítané: 255 x


02.12.2013, aktuality

Viac ako jeden krúžok s príspevkom

Mesto reaguje na zmenu systému financovania škôl a školských zariadení a od budúceho roku zavádza príspevok pre člena základnej umeleckej školy a člena centra voľného času.

...pokračovanie článku, prečítané: 523 x


07.04.2014, ponukové konania
ikona

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 2/NP/2014

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 2/NP/2014 podľa zverejnenej ponuky na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Martin

...pokračovanie článku, prečítané: 76 x

04.04.2014, akcie mesta

Martin si pripomenie oslobodenie mesta

Mesto Martin v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a posádkou Martin pripravilo slávnostné kladenie vencov pri príležitosti osláv 69. výročia oslobodenia mesta Martin.

...pokračovanie článku, prečítané: 113 x

04.04.2014, úradné oznamy

Mesto Martin svietilo na modro

V utorok 1. apríla a v stredu 2. apríla si mohli obyvatelia a návštevníci mesta Martin už po tretí krát všimnúť netradičné modré osvetlenie budovy Millenia. Osvetlenie má na svedomí iniciatíva „Rozvieťme to na modro“ – Light it up blue, ktorá takýmto spôsobom pripomína Svetový deň povedomia o autizme a Mesiac povedomia o autizme. Túto americkú iniciatívu organizácie Autism Speaks v Turci podporujú organizácie SPOSA – Turiec a SPOSA – Martin.

...pokračovanie článku, prečítané: 77 x

03.04.2014, akcie mesta

Veľkonočné trhy na Divadelnom námestí aj tento rok

Sviatky jari už klopú na dvere. Príďte zažiť atmosféru tradičných Veľkonočných trhov 17. apríla na Divadelné námestie.

...pokračovanie článku, prečítané: 123 x

26.03.2014, úradné oznamy

Rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady budú aj tento rok doručené priamo do domácností.

Mestský úrad Martin oznamuje občanom, že v mesiaci apríl budú priamo do domácností roznášané rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Mesto Martin poplatok nezvyšovalo, výška poplatku na rok 2014 je 25,- € tak ako v roku 2013.

...pokračovanie článku, prečítané: 216 x

20.03.2014, tlačové správy

Škôlkari v Martine jazdia na krytom dopravnom ihrisku

Výhody krytého dopravného ihriska si užívajú deti v martinskej materskej škole na Družstevnej ulici. Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) v spolupráci s mestom Martin zrekonštruovali zanedbanú terasu budovy školy. Dodaním detského dopravného ihriska umožnili deťom nielen pohyb, ale aj učenie sa základov dopravnej výchovy hravou formou.

...pokračovanie článku, prečítané: 215 x

11.03.2014, úradné oznamy

Jarná očista už o pár dní

V termíne od 21.3.2014 – 26.05.2014 sa uskutoční jarná očista v meste Martin. Po celom meste spolu bude rozmiestnených 183 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú slúžiť na dostatočné vyčistenie priestorov okolo našich bydlísk. Mesto Martin túto službu poskytuje svojim občanom dva krát do roka na jar a na jeseň.

...pokračovanie článku, prečítané: 397 x

05.03.2014, tlačové správy

Mesto Martin je už 20 rokov centrom národnej kultúry Slovákov

Martin (04.03.2014) – Mesto Martin bolo pred dvadsiatimi rokmi vyhlásené za centrum národnej kultúry Slovákov žijúcich doma i v zahraničí. Pri príležitosti tohto významného jubilea sa mesto v spolupráci so svojimi partnermi postará o zaujímavý kultúrny program pod názvom Rok Martina 2014, ktorý bude prebiehať od marca do konca roka.

...pokračovanie článku, prečítané: 176 x

11.02.2014, úradné oznamy

Na vyčínanie vandalov doplácame bez výnimiek všetci

Vandalizmus ako jeden z negatívnych javov v spoločnosti robí vrásky kompetentným nielen v našom meste. Ničia sa lavičky, ostatný mobiliár, smetné nádoby, ale i detské ihriská či oddychové zóny. Na nie lacné opravy sa, žiaľ, skladáme všetci.

...pokračovanie článku, prečítané: 304 x

20.01.2014, úradné oznamy

Informácia o vývoze komunálneho odpadu

Mesto Martin informuje občanov, aby v deň odvozu komunálneho a separovaného odpadu spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o, Martin v čase 6:00 – 21:00 hod. vykladali zberné nádoby. Z domácností, kde nebudú zberné nádoby vyložené sa dodatočný vývoz neuskutoční.

...pokračovanie článku, prečítané: 345 x

10.01.2014, tlačové správy

Športovo – náučný chodník na nábreží rieky Turiec

Mesto Martin získalo finančné prostriedky v rámci interného grantového programu Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu - Spolupráca so samosprávami. Program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadovanie obcí, miest a regiónov Slovenska. Prostriedky z grantu budú v Martine použité na spevnenie a vyasfaltovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov na nábreží rieky Turiec (v dĺžke cca. 1,2 km v trase existujúceho náučného chodníka česko-slovenskej vzájomnosti-od časti Pltníky po sídlisko Podháj kolmo na ulicu Mládeže, oproti ulici Timravy).

...pokračovanie článku, prečítané: 426 x

29.11.2013, aktuality

V školách s čistými rukami

Vďaka sponzorskej aktivite sa deti v troch martinských školách zapojili do projektu Čisté ruky v školách a aktívne bojujú proti šíreniu mikroorganizmov pravidelným čistením rúk.

...pokračovanie článku, prečítané: 361 x