titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - úrady a inštitúcie > zdravotníctvo

zdravotníctvo


lekárne - pohotovosť

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Žiline v zmysle § 135 ods. (1) písm. d) zákona NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekární pre jednotlivé okresy.

Rozpis lekárenských pohotovostných služieb nýjdete na www tránke Žilinského samosprávneho kraja


pracovná doba počas pohotovostnej služby

pracovné dni:         19.00 - 22.00 hod.
sobota:                   12.00 - 22.00 hod.
nedeľa a sviatky:   07.00 - 22.00 hod.