titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - úrady a inštitúcie > zdravotníctvo

zdravotníctvo

Pohotovostná služba

Pohotovostná služba pre dospelých, Ul. P. Mudroňa 11, Martin tel.: 043/4220 150
Pohotovostná služba pre deti a dorast, Ul. P. Mudroňa 27, Martin tel.: 043/4238 401
   

Martinská fakultná nemocnica

Kollárova 2, mest..časť: Jahodníky
- informácie tel.: 043/420 3303
- dispečing rýchlej zdr. pomoci tel.: 043/420 3111
- záchranná zdravotná služba tel.: 112, 155
- oddelenie detského poh. príjmu tel.: 043/422 1518
 

Zdravie Martin s.r.o.

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, Ul. P. Mudroňa 11, Martin tel.: 043/4220 150
Interná ambulancia a lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, P.Mudroňa 11, Martin tel.: 043/422 0150
Ambulancia chronickej bolesti,  P.Mudroňa 11, Martin tel.: 043/422 0150
Dopravná zdravotná služba,  P.Mudroňa 14, Martin tel.: 043/422 3042
Obvodná ambulancia a geriatria, Mazúrova 32, Martin tel.: 043/438 3210
   

Polikliniky

Operatíva, lekárska spoločnosť s.r.o., Ambra Pietra 33, Martin tel.: 043/428 7387
Poliklinika pri ZŤS, Ul. Čsl. armády 3, Martin tel.: 043/413 2132
Detské sanatórium s.r.o., M.R.Štefánika 68, Martin tel.: 043/413 2132
Ambulancia ORL Pavel s.r.o., P. Mudroňa 10, Martin tel.: 043/400 7342
Kožná ambulancia, P. Mudroňa 11, Martin tel.: 043/422 0974
Návykové závislosti poradenstvo, P. Mudroňa 16, Martin tel.: 043/400 7343
Kardiologická ambulancia, P. Mudroňa 11, Martin tel.: 043/422 3101
Psychologická ambulancia, P. Mudroňa 14, Martin tel.: 043/423 7748
 

Lekárne

Althea, Ul. A. Stodolu 28, Martin tel.: 4276 873
Amanita, Ul. Zvolenská 31, Martin tel.: 4131 021
Beatrix s. r. o., Kollárova 17, Martin tel.: 4224 852
Bella Donna, Ul. M. R. Štefánika 50, Martin tel.: 4306 581
Caritas, Ul. V.P. Tótha 11, Martin tel.: 4134 015
Castanea, Ul. A. Kmeťa 42, Martin tel.: 4223 733
Centrum, Ul. M. R. Štefánika 66 , Martin tel.: 4303 850
IDA, Ul. P. Mudroňa 10, Martin tel.:4302 769
Imelo, Ul. Riadok 1, Martin tel.: 4136 293
Košúty, Ul Rázusova, Martin tel.: 4132 567
Ľadoveň, Ul. Daniela Michaelliho 2, Martin tel.: 4135 972
Mexpharm, s.r.o., Ul. 29. augusta 620, Martin tel.: 4220 304
Pharmacia, Ul. Hodžova 11, Martin tel.: 4289 355
Podháj s. r. o., Ul. J. Goliána 38, Martin tel.: 4230 038
Prírodná, Ul. 29. augusta 13, Martin tel.: 4239 174
Remedia, Ul. Uzlovská 4, Martin tel.: 4281 500
Sever, Ul. Zvolenská 10, Martin tel.: 4230 173
SENIUM MEDICA, Prieložtek 1, Martin tel.: 4223 567
Stimm, Obchodné centrum Turiec - OD Tesco tel.: 4305 040
Tilia, Ul. Škultétyho 7, Martin tel.: 4136 051
Aqua, Ul. Republikánska 6, Vrútky tel.:4286 180
Cyrila a Metoda, Ul. Sv. Cyrila a Metoda, Vrútky tel.: 4281 386
   
Pohotovosť - lekárne  
   

Zdravotnícke pomôcky

Zdravotnícke pomôcky, Ul. Škultétyho 1, Martin tel.: 4136 772
   

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Kuzmányho 27, Martin tel.: 4132 096
   

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

pobočka Martin, Ul. Kuzmányho 27/C, Martin tel.: 4220 089
   
   
Sociálna pomoc