titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - kultúra > múzeum slov.dediny

múzeum slov.dediny


Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum slovenskej dediny


program XIX. národopisného  roka 

Múzeum slovenskej dedinyMúzeum slovenskej dedinyMúzeum slovenskej dediny

Už sa fašiang kráti - 6. 3. 2011 
Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť. 

Veľká noc na dedine - 17. 4. 2011
Vynášanie Moreny a prinášanie Letečka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, vytĺkanie vŕbových píšťaliek. 

Stavanie májov - 1. 5. 2011
Stavanie májov, ľúbostná poradňa, prezentácia jarných obyčají. Slávnostné otvorenie letnej sezóny v MSD. 

Hasičské dni - 7. - 8. 5. 2011
Štvrtý ročník celoslovenského podujatia, venovaný ukážkam a súťažiam s tradičnou a modernou hasičskou technikou. 

Detská nedeľa - 29.5. 2011
Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola. Všetko pre detských návštevníkov! 

Dnes tovariš, zajtra majster - 12. 6. 2011
Tradičná výroba ako inšpirácia študentov stredných škôl, prehliadka detských ľudových hudieb z Turca. 

Turčianske folklórne slávnosti - 18. - 19. 6. 2011

Turčianska harmonika - 10. 7. 2011
9. ročník podujatia venovaný vystúpeniu interpretov hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov. 

Poďme kmotru vítať - 24. 7. 2011

Te prindžarel pes - Spoznajme sa - 7. 8. 2011
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov. 

Dožinky - 21. 8. 2011
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia tradičným spôsobom vrátane ručného mlátenia a mletia, ochutnávky cestovín, chleba a pečiva. 

Všetko nám dáva matka príroda - 11. 9. 2011
"Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka." Poznávanie živej a neživej prírody, hubárska poradňa. 

Michalský jarmok - 25. 9. 2011
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska. 

Keď sa zima opýta - 9. 10. 2011
Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín, ochutnávky bylinkových čajov. Zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, zemiaková kuchyňa, súťaže v pečení a jedení zemiakovej baby. 

Vianoce na dedine - 11. 12. 2011
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie oblátok, zdobenie medovníkov.

Trvanie podujatí: 10:00 - 16:00 hod.


kontakty a otváracie hodiny

Múzeum slovenskej dediny
Jahodnícka háje
036 01 Martin

tel/fax: + 421 43 4132686
pokladňa: + 421 43 4239491
e-mail: snm-msd@stonline.sk
web:www.snm.sk 

Otváracia doba Múzea slovenskej dediny
1. máj - 30. jún, denne okrem pondelka 09:00 - 18:00 hod.
1. júl - 31. august, denne 09:00 - 18:00 hod.
1. september - 31. október, denne okrem pondelka 09:00 - 17:00 hod.
1. november - 30. apríl, denne okrem pondelka a soboty 10:00 - 14:30 hod.
   

o múzeu

mapa múzea SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny  je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Slovenské národné múzeum v Martine ho buduje od 60. rokov 20. storočia ako celoslovenskú expozíciu tradičného staviteľstva, bývania a spôsobu života na Slovensku v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V jeho expozičnom areáli je na ploche 15,5 ha nateraz sústredených 129 obytných, hospodárskych, technických, spoločenských a sakrálnych stavieb z regiónov Orava, Liptov, Kysuce – Podjavorníky a Turiec. Sú obrazom rozmanitosti foriem tradičnej stavebnej kultúry a hospodársko – sociálneho rozvrstvenia obyvateľov severozápadného Slovenska.

Časť objektov je interiérovo zariadená a prístupná návštevníkom. V regióne Orava patrí k najpozoruhodnejším zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 1748. V centre areálu je situovaný turčiansky región, ktorého dominantu tvorí rímskokatolícky drevený kostol sv. Štefana Kráľa z Rudna postavený v roku 1792, zaujímavý sochárskym a maliarskym riešením interiéru. K unikátnym stavbám patrí filagória zo Slovenského Pravna s cennými nástennými maľbami z r. 1792 a rekonštruovaný objekt vozárne z Moškovca.V regióne Liptov sú sprístupnené usadlosti murárskeho majstra z Vavrišova a maloroľníka z Východnej s interiérovými expozíciami spôsobu bývania v 30. rokoch 20. storočia.

Od r. 1991 sa v areáli Múzea slovenskej dediny konajú programové podujatia s ukážkami tradičnej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru. K službám, poskytovaným návštevníkom Múzea slovenskej dediny patrí aj ponuka širokého sortimentu ľudovoumeleckých výrobkov, pohľadníc a odborných publikácií a možnosť občerstvenia v zrubovej krčme z r. 1811.


čo ponúkame

  • Prehliadka expozície so sprievodcom (výklad a prehliadka trvá cca 1,5 hod.), alebo individuálne (s tlačeným sprievodcovským textom).
  • Možnosť občerstvenia a stravovania v objekte krčmy z Oravskej Polhory.
  • Rodinné a firemné oslavy v priestoroch krčmy z Oravskej Polhory.
  • Svadobné obrady v rímsko-katolíckom kostolíku z Rudna.
  • Zhotovenie svadobných fotografií, fotografií na maturitné tablá v priestoroch MSD.
  • Predaj suvenírov, pohľadníc, odborných publikácií a ľudovo-umeleckých výrobkov v predajni múzea.
  • Amatérske fotografovanie a videozáznam v exteriéroch a interiéroch objektov za poplatok: FOTO – 50 Sk, VIDEO – 100 Sk
  • Tvorivé dielne pre základné školy s použitím tradičných výrobných techník a materiálov