titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - šport > turistické možnosti

turistické možnosti

Šútovský vodopád

Turčianska kotlina je z troch strán obkolesená múrmi národných parkov - Veľkej a Malej Fatry. Z juhu ju uzatvárajú Kremnické vrchy a pohorie Žiar. Atraktívne panorámy okolitých hôr sú typickou scenériou Turca. Táto unikátna "záhradka" je dielom komplikovaných geologických procesov. Počas miliónročných epoch rástli spod zemského povrchu žulové chrbty Veľkej a Malej Fatry a presúvali sa príkrovy vápencovo-dolomitových krýh. Lem horských masívov ukrýva plejádu prírodných pozoruhodností , ktoré si zasluhujú ochranu. Na území Turca je celkovo 18 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných rezervácií, 4 chránené areály a jedna národná prírodná pamiatka.

Veľký Fatranský Kriváň

Národný park Malá Fatra - udivuje pestrosťou reliéfu. Na mäkko modelovaných chrbtoch pohoria trónia trosky vápencových a dolomitových príkrovov a vytvárajú úchvatné scenérieskalných miest, tiesňav, malebných bralnatých vrcholov. Jednou z rarít turčianskej časti Malej Fatry je Šútovský vodopád.

Národný park Veľká Fatra

Veľký Fatranský Kriváň - najvyšší vrch Turca sa najčastejšie vystupuje z Chaty pod Chlebom cez Snilovské sedlo. Na susedný Chleb možno stúpať aj zo Šútovskej doliny okolo krásneho Šútovského vodopádu. Skvostným zážitkom pre zdatnejších turistov je prechod hrebeňa Malej Fatry od Kľačianskej Magury a Suchého cez Malý a Veľký Fatranský Kriváň, Chleb, prípadne ďalej na Poludňový Grúň, Stoh a Veľký Rozsutec.Chata na Kľačianskej Magure je nedeľným "pútnickým miestom" martinských horalov.

Gader

Národný park Veľká Fatra - osobitý ráz tohto rozľahlého, civilizáciou málo narušeného pohoria vytvárajú oblé hôľne hrebene, ktoré su pozostatkom valašskej kolonizácie. Prisťahovalci, ktorí v 16. - 17. storočí zaplavili slovenské pohoria , vytínali a vypaľovali rozsiahle plochy lesov, najmä v hrebeňovej časti pohorí, a pretvárali ich na pastviny. Pastieri na mnohých miestach ustúpili ochrane prírody, hole čiastočne zarástli, ale charakteristický ráz krajiny horských lúk s malebnou kvetenou a solitérmi osamelých drevín ostal zachovaný a vytvára atraktívnu tvár Veľkej Fatry. Typická scenéria Veľkej Fatry - osamelá troska dolomitového príkrovu tróni na lúčnatom hrebeni pohoria v sedle Kráľova studňa.

Cyklotrasy

Gader - je labyrint divotvorne poprehýbaných horských masívov, skalných veží, galérií, alpínskych lúk, strmých roklín a neprístupných tiesňav, čo ústia do dvojice rozoklaných dolín - Gaderskej a Blatnickej. Skalné kráľovstvo Gadera je unikátnym dedičstvom bujarej geologickej mladosti týchto končín. Najväčšou z národných prírodných rezervácií Turca je rezervácia Tlstá, vyhlásená na ploche takmer 30  km2. Zaberá veľkú časť Gadera- masívy Tlstej, Ostrej aj priľahlé údolia. Gaderské vrcholy Tlstá a Ostrá patria k najkrajším turistickým cieľom v Turci.  Chodník Janka Bojmíra (pomenovaný na pamiatku jedného z nestorov turčianskej turistiky) vás Vápennou dolinou zavedie k jaskyni Mažarná. S lampášom v ruke možno podniknúť výpravu do útrob tejto asi 150 metrov dlhej podzemnej siene. Od Mažarnej chodník strmo stúpa ponad pásy skalných galérií až na lúčne temeno Tlstej, opancierované múrmi vápencových brál. Západný predvrchol Tlstej (1 373 m) je jednou z najkrajších rozhľadní Turca. Z vrcholu možno chodníkom Janka Bojmíra pokračovať tesne ponad strhujúci skalný labyrint Muráňa na dno Konského dolu, prípadne ďalším chodníkom zamieriť na Ostrú. Vrcholček tejto štíhlej dolomitovej pyramídy s nádherným výhľadom je prístupný aj turistickým chodníkom cez Blatnickú dolinu.

Cyklotrasy - vďaka pôsobeniu Turčianskej bicyklovej skupiny JUS sa Turiec môže pýšiť v rámci Slovenska unikátnou sieťou vyše 400 km značených cyklotrás pre cestnú aj horskú cyklistiku. Návštevník na dvoch kolesách si môže naplánovať túru po trasách rôznej obtiažnosti; k dispozícii má mapky, knižného sprievodcu, informačné panely, kvalitné značenie a orientačné tabulev teréne s údajmi o vzdialenostiach v kilometroch. Trasy vedú málo frekventovanými vedľajšími cestami cez malebnú pahorkatinu vnútri Turčianskej záhradky, ale i do hlbokých dolín Veľkej a Malej Fatry alebo na Martinské hole do nadmorskej výšky vyše 1 400 m. Každoročne v júni sa koná Martinský bicyklový deň s množstvom zaujímavých atrakcií.

Cyklotrasy - www.cyklisticketrasy.sk


Zdroj (text, foto): Turiec farebné srdce Slovenska, autor: Stanislav Muntág a kol., Vydavateľstvo Matice slovenskej, rok: 2005

FOTOGALÉRIA