titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - kultúra > múzeá v meste

múzeá v meste


Andrej Kmeť
bol jedným z tých, čo sa zaslúžili o pokračovanie múzejno - zberateľských aktivít aj v časoch po zatvorení Matice slovenskej (1875). Svoje rozsiahle mineralogické, botanické a národopisné zbierky daroval roku 1890 novootvorenému domu ako základ jeho múzea. Roku 1893 s kruhom ďalších vzdelancov založil muzeálnu slovenskú spoločnosť (MSS). Jej členská základňa, zbierky i aktivity rýchlo rástli. V rokoch 1907 - 1908 postavila MSS z grajciarových zbierok i z daru krajanských spolkov USA budovu, ktorej názov Múzeum bol podobne ako v prípade Národného domu - len "skratkou" zakázaného názvu Slovenské národné múzeum. Roku 1932 sa už múzeum sťahovalo do novej reprezentačnej budovy, kde jednou zo stálych expozícií bola Národná galéria slovenská - prazáklad dnešnej bratislavskej Slovenskej národnej galérie. Hoci aj sídlo Slovenského národného múzea sa počas centralizačných akcií  komunistického režimu prenieslo do Bratislavy, Martin dodnes ostal mestom múzeí. Slovenské národné múzeum v Martine  patrí medzi najväčšie múzeá na Slovensku.

Spravuje rozsiahle národopisné zbierky a ďalšie zbierkové predmety s celkovým počtom vyše 750 tisíc jednotiek. Do jeho pôsobnosti spadajú aj ďalšie martinské múzeá: Múzeum slovenskej dediny, Turčianske múzeum Andreja Kmeťa a Múzeum Martina Benku. Okrem týchto inštitúcií pôsobí v Martine Slovenské národné literárne múzeum, založené Maticou slovenskou, a Múzeum Slovenského červeného kríža. Aby bol obraz mesta múzeí úplný, ostáva ešte spomenúť bohaté výtvarné zbierky Turčianskej galérie, ktorá sídli v historických priestoroch martinského Župného domu z 18. storočia a v stálej expozícii, venovanej umeniu turčianskych autorov, prezentuje najväčšie postavy slovenskej výtvarnej scény v 20. storočí: Benku, Fullu, Bazovského, skupinu Galandovcov a i.

Slovenské národné múzeum Múzeum Martina Benku

Slovenské národné múzeum v Martine prvý krát otvorilo svoje brány pre verejnosť v roku 1908. Už od svojich počiatkov získavalo zbierky vlastivedného charakteru (historické, etnografické, numizmatické, umeleckohistorické, prírodovedné, archívne a knižné) z celého Slovenska a zo zahraničia. Všetky zložky Slovenského národného múzea v Martine spolu majú takmer trištvrte milióna zbierkových predmetov. Slovenské národné múzeum v Martine tvoria tieto zložky:
Etnografické múzeum
Múzeum Andreja Kmeťa
Múzeum slovenskej dediny
Múzeum Karola Plicku (Blatnica)
Múzeum Martina Benku
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

ETNOGRAFICKÉ MÚZEUM
Celoslovenské etnografické múzeum je špecializované na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu všetkých zložiek ľudovej kultúry na Slovensku. Zbierkový fond múzea predstavuje viac ako 100 tisíc zbierkových predmetov z oblasti etnografie a 31 tisíc z oblasti ostatných spoločenskovedných odborov. Čím sa v minulosti ľudia živili, aké materiály spracovávali a ako sa obliekali, na všetky tieto otázky je možné nájsť odpovede v expozíciách múzea.
Sídlom múzea je druhá budova Slovenského národného múzea navrhnutá Milanom Michalom Harmincom sprístupnená v roku 1933 a postavená vďaka korunovej zbierke celého národa v rokoch 1928 – 1932.

Múzeum Martina Benku - vzniklo v roku 1973 v niekdajšom dome popredného slovenského výtvarníka z polovice 20. storočia. V interiéri zariadenom predmetmi z čias majstrovho života nájdete nádherný súbor Benkových výtvarných diel, kolekciu jeho obľúbených huslí, množstvo ďalších zaujímavostí.

Slovenské národné literárne múzeum - v historickej tzv. prvej budove Matice slovenskej z roku 1865 prezentuje v stálej expozícii dejiny slovenskej literatúry a písomníctva od najstarších čias po súčasnosť.

Múzeum slovenskej dediny Turčianska galéria 
 

stále expozície v roku 2011

Slovenské národné múzeum v Martine - Etnografické múzeum
SNM - etnografické múzeum
Stála expozícia:
Človek a pôda, Človek a materiál, Človek a odev

Otváracie hodiny:
utorok - nedeľa od 9.00 do 17.00 hod.

Adresa:

Malá hora 2, Martin

Kontakt:
Tel: 043/4131011, 043/4131012
E-mail: sekretariat@snm-em.sk
Web: www.snm.sk, www.snm-em.sk
 

Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum Andreja Kmeťa
SNM - Múzeum Andreja Kmeťa
Stála expozícia:
Kmetianum, Príroda Turca

Otváracie hodiny:

Múzeum je pre rekonštrukciu pre verejnosť zatvorené.

Adresa:
A. Kmeťa 2, Martin

Kontakt:
Tel: 043/423 0639
E-mail: muzeum.kmeta@snm-em.sk
Web: www.snm-em.sk
 

Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum Martina Benku
Múzeum Martina Benku
Stála expozícia:
Maliar a ilustrátor Martin Benka

Otváracie hodiny:

utorok - piatok od 9.00 do 16.00 hod.
sobota - od 9.00 do 17.00 hod.
pondelok, nedeľa zatvorené

Adresa:

Kuzmányho 34, Martin

Kontakt:
Tel: 043/413 1390
Web: www.snm-em.sk

Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Stála expozícia:
Cesta Rómov

Otváracie hodiny:
podľa SNM v Martine - Múzea slovenskej dediny.

Adresa:

Budova Múzea kultúry Rómov na Slovensku v areáli SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny

Kontakt:
E-mail: mrk@snm-em.sk
Tel:  043/4131011, 043/4131012
Web: www.snm-em.sk

Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Stála expozícia:
Venovaná PhDr. Anne Horákovej - Gašparíkovej a Jiřímu Horákovi

Otváracie hodiny:
utorok - piatok od 9.00 do 16.00 hod.

Adresa:

Moyzesova 11, Martin

Kontakt:

Tel: 043/423 0136, 
E-mail: cesi-dok@stonline.sk
Web: www.snm-em.sk
 

Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeum Karola Plicku
Múzeum Karola Plicku
Stála expozícia:
Venovaná fotografovi, filmárovi, etnografovi a pedagógovi Karolovi Plickovi

Otváracie hodiny:
utorok - sobota od 10.30 hod do 14.00 hod.

Adresa:

Prónayovská kúria, Blatnica

Kontakt:
Tel.: ++421(0)43/4948142
Web: www.snm-em.sk

Turčianska galéria
Turčianska galéria
Stála expozícia:
Slovenské moderné umenie 20. storočia v Turci

Otváracie hodiny:
utorok - sobota od 10.00 hod. do 17.00 hod.
nedeľa od 13.00 do 17.00 hod.

Adresa:
Daxnerova 2, Martin

Kontakt:

Tel: 43 422 4448
E-mail: turiecgallery@turiecgallery.sk
Web: www.turiecgallery.sk