titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestský úrad > klientské centrum

klientské centrum


Klientské centrumKlientské centrumKlientské centrum


Oddelenia klientského centra

Daň z nehnuteľností a ostatné dane
Poplatok za komunálny odpad
Pokladňa
Evidencia obyvateľstva a budov
Sociálna starostlivosť

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.45
Utorok: 7.30 - 14.45
Streda: 7.30 - 16.45
Štvrtok: 7.30 - 14.45
Piatok: 7.30 - 12.30
Obedná prestávka: 12.30 - 13.00

Telefónny kontakt:

Sociálna starostlivosť 4204 331
Daň z nehnuteľností a ostatné dane 4204 330
Poplatok za komunálny odpad 4204 320
Pokladňa 4204 310
Evidencia obyvateľstva a budov 4204 151, 4204 152

Čo môžete v klientskom centre vybaviť?


Daň z nehnuteľností a ostatné dane

~ Podanie daňového priznania dane z nehnuteľnosti
~ Podanie žiadosti o oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľnosti
~ Vydanie potvrdenia o zaplatení dane z nehnuteľnosti
~ Vydanie registračnej známky na psa
~ Prihlásenie a odhlásenie dane: 
   - za psa
   - za ubytovanie
   - za predajné automaty
   - za nevýherné hracie prístroje

Poplatok za komunálny odpad

~ Prihlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady 
~ Podanie žiadosti o zníženie poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokladňa

~ Výber dane z nehnuteľnosti
~ Výber ostatných daní
~ Výber poplatkov za komunálny odpad

Evidencia obyvateľstva a budov

~ Trvalý pobyt - prihlásenie, zrušenie
~ Prechodný pobyt - prihlásenie, zrušenie
~ Voličské a hlasovacie preukazy

Sociálna starostlivosť

~ Komplexné sociálne poradenstvo
~ Podanie žiadosti o :
   - poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci /pre občanov v hmotnej núdzi/ 
   - poskytnutie opatrovateľskej služby
   - poskytnutie ubytovania pre týrané ženy s deťmi v Domove pre osamelých rodičov
   - ubytovanie pre občanov v hmotnej núdzi  v Domove pre osamelých
   - stravovanie v Klube dôchodcov
   - dovoz obedov do domácností
   - umiestnenie v ústave sociálnej starostlivosti pre dospelých

OR PZ Oddelenie dokladov a evidencií

~ Vodičské preukazy, pasy, občianske preukazy

Tel. kontakt: 0961 463547, 0961 463 422, 0961 463 423, 096 1463 413

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.00
Streda: 7.30 - 17.30
Piatok: 7.30 - 12.00