titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - nebytové priestory

nebytové priestory


Nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Martin

ulica, kde sa nachádza nebytový priestor účel využitia
A. Stodolu 5205/25 obchodné priestory
A. Stodolu 5285/28 obchodné a zdravotnícke priestory
A. Stodolu 5375/27 obchodné priestory
B. Bullu 4828/15 priestory pre zdravotné zariadenie
B. Bullu 5493/13 priestory určené pre služby obyvateľstvu
Bambusky 6883 kult. spoloč. miestnosť
Bambusky 6883 obchodné priestory
Björnsonova obchodné priestory
Červ. armády 361 obchodné priestory
Červ. armády 367 obchodné priestory
Daniela Michaelliho obchodné priestory
Daxnerova 665/2 reštauračné zariadenie
Daxnerova 665/2 Turčianska galéria
Divadelná 4406 BIBLICKÁ ŠKOLA
Divadelná 662/17 priestory pre služby obyvateľstvu a kancelárie
Hodžova energoblok
Izabely Textorisovej energoblok, zariadenie pre pohostinstvo
J. Lettricha 4689/1 súkromná stredná umelecká škola - Mgr.art. Krkošková
Jesenského garáže
Jesenského 4838/23 administratívna budova
Jesenského 10246/1A Materská škola
Kohútova - podchod reklamná činnosť, obchodné priestory
Kollárová 4098/90 administratívna budova
Kollárová 4275/24 Dom katolíckej charity
Komenského 4055 priestory pre zdravotné zariadenie
L.Novomeského 23 Krytá plaváreň
Lermontova energoblok
Lipová 5865/31 Polyfunkčný objekt
M. Galandu energoblok
M. Jankolu energoblok
M.R. Štefánika 1047/68 DETSKÉ SANATÓRIUM
M.R. Štefánika 9859/9A Objekt MILÉNIA - pešia zóna
Mestský úrad, Nám. S.H. Vajanského 1 administratívna budova
Moskovská 127/1 kino
Na Bystričku 819/36 Letné kúpalisko
Nábrežná 4399/2 Materská škola
Nade Hejnej 3251/5 CO kryt/disco bar
Nade Hejnej 4953/2 obchodné priestory
Nálepkova energoblok/kancelárske priestory
Nám. protif. boj. 1706/ 2,4,6 obchodné priestory
P. Mudroňa energoblok/detské jasle
P. Mudroňa 495/27 zdravotné stredisko
P. Mudroňa 9185 garáž
P.O. Hviezdoslava 74/5 Dom J.C. Hronského
P.V. Rovnianka energoblok/pohostinstvo, obchodné priestory
Severná 24 Registratúrne stredisko
Sučianska areál SIM - sídlo Požiarneho zboru Priekopa
Sucháčkova energoblok/kancelárske priestory
Š. Furdeka energoblok
Š. Furdeka 9060/3 Základná škola
Šoltésovej 10798 budova pre kultúrno - spoločenské podujatia
Šoltésovej Amfiteáter - letné kino
Štúrovo nám. 112 obchodné priestory
Tomášikova 4021 obchodné priestory
Východná 3905/18 Základná a materská škola
Záturčianska 1825 kultúrny dom
Zelená obchodné priestory
Zvolenská 3982 Materská škola