titulna > PROJEKTY - zdravé mesto > partneri

partneri


Partneri kancelárie Zdravé mesto
Ďakujeme, pretože bez vašej pomoci a podpory by sme nemohli uskutočňovať preojekt WHO Zdravé mesto v takom veľkom rozsahu. Budeme sa aj naďalej snažiť nesklamať dôveru, ktorú ste nám dali a aj v budúcnosti pracovať na podpore zdravia a rozvoji kvality života obyvateľov mesta Martin. Ešte raz srdečná a úprimná vďaka.
 
Partneri projektu WHO Zdravé mesto Martin:
 

A-klub Martin

 

Botanická záhrada UK v Blatnici

 

CVČ Kamarát

 

Detský domov v Necpaloch

 

DIA Zväz diabetikov Slovenska DiaMart Martin

Horoškola MACO

Horoškola Maco

 

Klub psoriatikov a atopikov

 

LAČIPEN
rómsky tanečný súbor

 

Lesoochranárske združenie VLK

Liga lesnej múdrosti Liga lesnej múdrosti
  MŠ Gorkého, Martin
 

Pedagogicko - psychologická poradňa v Martine

Posádkový klub armády v Martine

Posádkový klub armády v Martine

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine
Poradňa zdravia

Stredisko environmentálnej výchovy

Slovenská agentúra životného prostredia
Stredisko environmentálnej výchovy

Slovenský Červený kríž

Slovenský Červený kríž
Územný spolok Turiec

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

 

Turčianska bicyklová skupina JUS

Turčianska knižnica

Turčianska knižnica

Turčiansky - Ritomského petangový klub

Turčiansky - Ritomského petangový klub

 

ZŠ Tomášikova, Martin

 
Sponzori Projektu WHO Zdravé mesto Martin:
 

Čerínska minerálka, a.s.

 

Demro

Kultúrne centrum mesta Martin

Kultúrne centrum mesta Martin

SIGNO s.r.o.

Signo, s.r.o.

 

Stredoslovenské žriedla, a.s.

TESCO Stores, a.s.

Tesco Stores,a.s. - hypermarket Martin

VLmedia

VL Media