titulna > PROJEKTY - zdravé mesto > dokumenty

dokumenty


Strategické dokumenty
formát pdf Miestna agenda 21 (formát pdf - 674kB)
formát pdf Zdravie 21 - zdravie pre všetkých v 21. storočí (formát pdf - 64kB)
   
Dokumenty a publikácie vydané Kanceláriou Zdravé mesto Martin
  Plán činnosti Kancelárie Zdravé mesto Martin
formát pdf    Informatívna správa o činnosti Kancelárie Zdravé mesto za 1. polrok 2005 (formát pdf - 67kB)
formát pdf    Zámery a plán činnosti Kancelárie Zdravé mesto Martin (I./2005) (formát pdf - 625kB)
formát pdf    Zámery a plán činnosti Kancelárie Zdravé mesto Martin (2004) (formá pdf - 84kB)
     Zámery a plán činnosti Kancelárie Zdravé mesto Martin (2003)
   
  Výročné správy
     Výročná správa o stave a činnosti Projektu WHO Zdravé mesto Martin (2005)
   
  Profil zdravia mesta Martin
formát htm    Profil zdravia mesta Martin (2005) (formát htm)
     Stručný profil zdravia mesta Martin (1998)
     Profil zdravia mesta Martin (1997) (tlačená forma v kancelárii ZM)
   
  Správa o stave životného prostredia mesta Martin
formát pdf    Správa o stave životného prostredia mesta Martin (2004) (formát pdf - 274kB)
formát pdf    Správa o stave životného prostredia mesta Martin (2001) (formát pdf - 335kB), príloha (formát pdf - 38kB)
   
  Plán zdravia mesta Martin
formát pdf    Plán zdravia mesta Martin (2001) (formát pdf - 180kB)
     Plán zdravia mesta Martin (1999) (tlačená forma v kancelárii ZM)
   
  Rôzne
formát htm    Sprievodca zdravotníckymi službami (2005) (http://www.martin.sk)

formát DOC nekomprimovaný 

   Sociálno - zdravotný informátor mesta Martin (2005) (formát doc - 542kB)
formát pdf    Zdravé mesto Martin - propagačný materiál (2004) (formát pdf - 49kB)
formát pdf    Svetový deň tanca - propagačný materiál 2004 (formát pdf - 659kB)
   
Prípadové štúdie
   
Medzinárodné dohody
  Dohoda o vzájomnej spolupráci Zdravých miest Martin, Békéscsaba, Skoczów, Karviná