titulna > PROJEKTY - zdravé mesto > odkazy

odkazy

     
WHO Svetová zdravotnícka organizácia http://www.who.int
WHO - regionálny úrad pre Európu Regionálny úrad WHO pre Európu http://www.euro.who.int
WHO - kancelária v Slovenskej republike Kancelária WHO v Slovenskej republike http://www.who.sk
Organizácia spojených národov Organizácia spojených národov http://www.un.org
WHO projekt Zdravé mesto WHO Projekt Zdravé mesto http://www.who.dk/healthy-cities
Asociácia zdravých miest Slovenska Asociácia Zdravých miest Slovenska http://www.azms.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.health.gov.sk
Ministerstvo ŽP Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky http://www.enviro.gov.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk 
kardioklub Celoslovenské občianske združenie Kardioklub SK http://www.kardioklub.sk
Slovenská asociácia verejného zdravia http://www.savez.sk