VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA MESTA

PROJEKTY

MÉDIÁ


titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - financovanie > rozpočet mesta 2005

rozpočet mesta 2005

     
Čerpanie rozpočtu v roku 2005
     
     

Príjmy 2005


Výdavky 2005


FRB 2005