VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA MESTA

PROJEKTY

MÉDIÁ


titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - financovanie > rozpočet mesta 2004

rozpočet mesta 2004


Rozpočet pre rok 2004 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.2/04 zo dňa 22.1. 2004,
II. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č.177/04 zo dňa 25.11.2004.