titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - o meste > erb mesta

erb mesta


Erb mesta MartinPopis: V modrom štíte na striebornom koni sediaci striebornoodetý zlatovlasý rytier (sv. Martin). Ľavicou si pridržiava červený plášť, v pravici drži zlatý meč. Pred koňom kľačí strieborný zlatovlasý žobrák.

Pôvod: Podľa historikov i románopiscov bol Martin z Tours, jedna z najpôsobivejších postáv začiatkov kresťanstva, skutočným rytierom - jazdcom milosrdenstva. Jeho život asi najlepšie vystihuje práve príhoda, v ktorej ako rímsky dôstojník pomohol uzimenému a mrazom stuhnutému žobrákovi. Martin mečom rozsekol svoj plášť napoly a podelil sa oň. A tento dej zachycuje aj erb mesta, ktorému dal svoje meno. Meno (Martinus) odvodené od Marta boha vojny. O vplyve Marta svedčí aj purpur krvavočerveného plášťa. Či zostalo mesto verné svojmu menu ukazuje jeho minulosť i súčasnosť. Čo myslíte?

História: Symbol mesta Martina, prvýkrát doložený na písomnosti z 20. marca 1375. Je to veľké typárium (priemer 45 mm) s kruhopisom S'IVITATIS DE MARTINO IN TVRCZ. Stred pečatného poľa vypĺňala hovoriaca figúra - sv. Martin. Je vyrytý na koni smerujúcom doprava s gloriolou okolo hlavy. V pravej ruke drží kolmo vztýčený meč, ľavicou si dvíha svoj plášť. Žobrák v tomto pôvodnom typáriu ešte chýba.

Svojmu pôvodnému symbolu ostalo mesto verné až do súčasnosti. V priebehu rokov dochádza k formálnym zmenám, obsah sa však zachováva. Nemení sa ani farebná úprava symbolu. Na pečatidle z roku 1666 je sv. Martin v rytierskom brnení a namiesto vztýčeného meča rozpoľuje ním svoj plášť. Kôň v poli typária už nie je voľne vyrytý, ale klusá po pažiti. Tento istý obsah prechádza aj do pečatidla z roku 1774. Na pažiti pod koňom je vyrytý žobrák, s ktorým sa sv. Martin delí o svoj plášť. Poslednou zmenou erbu bolo vypustenie barly, na ktorej kľačal žobrák.

Použité informácie:
Doc. dr. Jozef Novák: Slovenské mestské a obecné erby, vydala Slovenská archívna správa v Bratislave, prvé vydanie, 1967.
Wilhelm Hünerman: Svätý Martin. Rytier milosrdenstva, vydal LÚČ, Bratislava, 1995, prvé vydanie, 240 strán.