titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - kultúra > kultúrne inštitúcie

kultúrne inštitúcie

 Múzeá a galérie  

Múzeá a galérie

Dotyky a Spojenia, n.o.
P.O.Hviezdoslava 5, Martin
tel:043/413 2274, 043/413 4592, 
dočasne v budove MsÚ, 043 / 4204 351
e-mail: dasno@dasno.sk

Slovenské národné múzeum v Martine - 
Malá hora 2, Martin
Stála expozícia: slovenský ľudový odev remeslá 
a zvykoslovie
tel:043/413 1011, 413 1012, 
e-mail: snm-em@stonline.sk

Slovenské národné múzeum - 
Turčianske múzeum Andreja Kmeťa

A. Kmeťa 20, Martin
Stála expozícia: Príroda Turca
tel:043/423 0639

Slovenské národné literárne múzeum SNK
Osloboditeľov 11, Martin
tel:043/413 4036, 
e-mail:snm@snk.sk

Slovenské národné múzeum - 
Dok. centrum českej kultúry na Slovensku

Stála expozícia:PhDr.Anna Horáková-Gašparíková, Jiří Horák
Moyzesova 11, Martin
tel:043/423 0136, 
e-mail:cesi-dok@stonline.sk

Slovenské národné múzeum - 
Múzeum slovenskej dediny v prírode

skanzem Jahodnícke háje, Martin
ľudová architektúra, jarmoky, ukážky tradičných  remesiel
tel:043/413 2686, 043/423 9491, 
e-mail:snm.em@stonline.sk

Slovenské národné múzeum - 
Múzeum Martina Benku

Kuzmányho 34, Martin
tel:043/413 1390

Slovenské národné múzeum - 
Múzeum Karola Plicku

expozícia o živote a diele významného fotografa
Blatnica
tel:043/494 8142

Slovenské národné múzeum - 
Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku
Malá Hora 2, Martin
tel:043/4131011, 043/4131012
e-mail:mrk@snm-em.sk

Turčianska galéria
Daxnerova 2, Martin
Výtvarné umenie Turca
tel:043/422 4448, 043/422 4981

Správa národného cintorína
Slovenské národné literárne múzeum
M. R. Štefánika 11, Martin
tel:043/4134 152, 043/4134 036

Múzeum Slovenského Červeného kríža
Moyzesova 1, Martin
tel:043/422 4738, e-mail: muzeum@redcross.sk

Kostoly   

Kostoly

Rímskokatolícky Kostol svätého Martina
Románsky kostol z druhej polovice 13. storočia
Námestie SNP, Martin

Evanjelický kostol sv. Martina
Na Memorandovom námestí, Martin

Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Sever - Košúty 1, Martin

Divadlá a kiná

Divadlá a kiná

Slovenské komorné divadlo
Divadelná 1, Martin
tel:043/422 4098, 043/422 0172
e-mail: marketing@divadlo.sk

Amfiko - prírodné kino
ul. Šoltésovej, Martin

Strojár - kino
Vajanského námestie 2, Martin
tel:043/422 4994

Moskva - kino
Moskovská 1, Martin
tel:043/423 8330

Turiec - kino
9.mája 429, Turčianske Teplice
tel:043/492 2567

Kino 1. máj
Cyrila a Metoda, Vrútky
tel:043/428 1124

Knižnice 

Knižnice

Matica slovenská
prvá budova: Slovenské národné literárne múzeum
druhá budova: Mudroňova 26, Martin, tel:043/423 0377,
Informačné ústredie - Mudroňova 1, Martin, tel:043/9548, 043/413 1372

Slovenská národná knižnica
Námestie J.C.Hronského 1, Martin
tel:043/413 30 12

Turčianska knižnica
Divadelná 3, Martin
tel:043/423 7175

Mestská knižnica
1. čs. brigády, Vrútky
tel:043/428 1219

Turčianske osvetové stredisko
Divadelná ulica č. 5, Martin
tel: 043/4133 153,
e-mail:tosmt@stonline.sk

Médiá  

Médiá

NOVÝ ŽIVOT TURCA - noviny
Memorandove námestie 15, Martin
tel:043/422 0341, 043/422 0342
e-mail: nzt@stonline.sk, inzercianzt@stonline.sk

Televízia TURIEC
Moskovská 1, Martin
tel:043/422 0594, 043/422 0629 
e-mail: tvturiec@tvturiec.sk

Slovenské národné noviny
Mudroňova 1, Martin
tel:043/413 4060

Umelecké súbory  

Umelecké súbory, skupiny na území mesta


zoznam, registrácia