VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA MESTA

PROJEKTY

MÉDIÁ


titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - financovanie > rozpočet mesta 2003

rozpočet mesta 2003


Rozpočet pre rok 2003 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.124/02 zo dňa 28.11. 2002,
I. zmena rozpočtu bola schválená 12.6.2003 uznesením č. 75/2003 a II. zmena rozpočtu bola schválená 30.10.2003 uznesením č.126/2003.