titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - IMS > schránka dôvery

schránka dôvery

Mestský úrad Martin v súlade so zavedením Integrovaného manažérskeho systému začal monitorovať spokojnosť svojich klientov prostredníctvom dotazníkov, ktoré klienti úradu môžu vhodiť do schránky dôvery. 

Táto schránka je umiestnená v priestoroch Informačnej kancelárie vo vstupnom vestibule Mestského úradu a pravidelne podnety z nej vyberá Mgr. Miroslava Ftorková, splnomocnenec pre etiku. Návrhy a pripomienky klientov sú pravidelne vyhodnocované na poradách prednostu MsÚ a raz za polrok je vypracovaná Polročná správa z monitorovania spokojnosti klientov. 

Dotazník Schránky dôvery môžte vyplniť a odoslať aj cez internet , nájdete ho v sekcii "napíšte nám" - schránka dôvery.

tlačivo pre vyplnenie spokojnosti klientov