VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SAMOSPRÁVA MESTA

PROJEKTY

MÉDIÁ


titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - financovanie > rozpočet mesta 2002

rozpočet mesta 2002


Rozpočet pre rok 2002 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 136/01 zo dňa 20.12. 2001, I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 59/02 zo dňa 26. 6. 2002 a II. zmena rozpočtu uznesením Mestského zastupiteľstva č. 90/02 zo dňa 26.9. 2002.