titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - vzdelávanie > vzdelávacie inštitúcie

vzdelávacie inštitúcie

Materské školy 

Ul. J.Šimka (m.č. Jahodníky) , tel: 043/4239886

Ul. A.Stodolu (m.č. Záturčie) , tel: 043/4276806

Ul. družstevná (m.č. Sever) , tel: 043/4239101

Ul. Hviezdoslavova(m.č.Stred) , tel: 043/4134276

Ul. J.Lettricha (m.č. Ľadoveň) , tel: 043/4230271

Ul. Nálepkova (m.č. Sever) , tel: 043/4287920


Súkromné materské školy

Ul. zvolenská (m.č. Sever) , tel: 043/4230428

Ul. divadelná (m.č. Stred) , tel: 043/4134831

Ul. P.Mudroňa (m.č. Stred) , tel: 043/4131924

Ul. J.Jesenského (m.č. Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany) , tel: 043/4131536

Ul. Bagarova (m.č. Podháj) , MŠ Ďatelinka, tel: 043/4230741

UL. východná (m.č. Košúty), MŠ Tomáša Zanovita , tel: 043/430 6836

Ul. Lettricha (m.č. Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany), MŠ Lienka, tel: 0903144946


Základné školy s materskou školou

Ul. Gorkého (m.č.Podháj) , tel. MŠ: 043/4238795 , e-mail: samaj@zsgorkeho.sk , tel. ZŠ: 043/4230016

Ul. Hurbanova (m.č. Košúty) , tel. MŠ: 043/4230453 , e-mail: zshurbanova@stonline.sk , tel. ZŠ: 043/4309673

Ul. priehradná (m.č. Priekopa) , tel. MŠ: 043/4281634 , e-mail: zsamspriehradna.martin@post.sk , tel. ZŠ: 043/4282308

Ul. Dolinského (m.č. Priekopa) , e-mail: riaditel@zsdolinmt.edu.sk , tel. ZŠ: 043/4281423


Základné školy

A.Dubčeka, Ul. budovateľov (m.č. Sever) , e-mail: potasova@post.sk , tel:043/4230109

Ul. A.Stodolu (m.č. Záturčie) , e-mail: zs@zastodolamt.edu.sk , tel:043/4276850

Ul. J. Kronera (m.č. Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany) , e-mail: zs@zskronerovamt.edu.sk , tel:043/4238087

Ul. jahodnícka (m.č. Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany) , e-mail: zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk , tel: 043/4134488

Ul. P.Mudroňa (m.č. Stred) , e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, office@zsmudrona.sk , tel: 043/4230059


Súkromné základné školy

Súkromná škola BELL AMOS, Ul. východná (m.č. Sever) , e-mail: ballamos@pobox.sk , tel: 043/4221605

Súkromná základná škola T. Zanovita , e-mail: szstzanovita@mail.t-com.sk , tel: 043/430 6836, 0907 87 7334


Cirkevné základné školy

ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1 (m.č.Sever) , web: www.bernolaka.sk, e-mail: skola@bernolaka.sk , tel: 043/4270461

Evanjelická ZŠ, Ul. M.R.Štefánika (m.č.Stred) , e-mail: riaditel@ezsmt.sk, tel: 043/3240074


Špeciálne školy

Špeciálna ZŠ Ul. Mudroňova (m.č.Stred) , e-mail: nasaskola@spzmt.edu.sk , tel: 043/4134004


Stredné školy

Gymnázium V. Paulinyho - Tótha, Ul. Malá hora 3 , web: www.gymmt.sk , tel: 043/4133191

Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. Lettrichova 2 , web: www.gymlet.sk , tel: 043/4230798

Obchodná akadémia, Ul. Bernolákova , web: www.oamt.sk, tel: 043/4223562

Stredná priemyselná škola, Ul.Novomeského 5 , web: www.spsmt.sk/ , tel: 043/4133811

Spojená škola, Ul. Čer. armády 25 , web: www.sousmt.edu.sk , tel: 043/4136747

ZSŠ obchodu a služieb, Ul. stavbárska 2 , web: http://www.zssmt.sk , tel: 043/4135311

ZSŠ dopravná, Priekopa , web: http://www.zssd-mt.edu.sk  , tel: 043/4281486

LF - UK odbor ošetrovateľstvo, Ul. Malá hora 5 , tel: 043/4133326

Súkromná stredná umelecká škola J. Lettricha 3 , e-mail: ssusmartin@gaya.sk , tel: 0908904680 , 0908907279 


Vysoké školy

Lekárska fakulta UK , web: www.jfmed.uniba.sk , 043/4239898


Umelecké školy

Základná umelecká škola, P.Mudroňa , tel: 043/4133480

Súkromná stredná umelecká škola J. Lettricha 3 , e-mail: ssusmartin@gaya.sk , tel: 0908904680 , 0908907279 

Súkromná základná umelecká škola, Ul. M. Haľamovej

Súkromná základná umelecká škola, Ul. A. Stodolu 60

Súkromná základná umelecká škola, Ul. Hviezdoslavova

Súkromná základná umelecká škola, Ul. jahodnícka 1


Ostatné

Centrum voľného času-Kamarát (m.č. Stred) , e-mail: cvckamarat@post.sk , tel: 043/4133210

Akadémia vzdelávania, pobočka Martin, Ul. M.R. Štefánika 1 (budova UNI banky, a.s.) , e-mail: info@avmt.sk, web: www.aveducation.sk tel: 043/4230460, 043/4309802, 0910114114

Anglická jazyková škola OXFORD , Červenej armády 1, 036 01 Martin ( budova Martimexu ), e-mail: info@skolaoxford.sk, web: www.skolaoxford.sk , 0902077022, 043 4248 679, skype: mario264

Súkromné Študijné centrum Basic, Ul. Kollárova 90, mt@centrumbasic.sk, web: www.centrumbasic.sk , tel: 0915 56 44 29, 0907 75 75 89

Súkromná jazyková škola, - Native School of English, Ul. Kollárova č. 73, tel.: 0904 159 951, web: www.nativeschool.sk, e-mail: info@nativeschool.sk


Dátum poslednej aktualizácie: 19.11.2009