titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - o meste > symboly mesta

symboly mesta

   
Erb mesta Martin Erb mesta Martin

Znaková zástava mesta Martin Znaková zástava mesta Martin

Zástava mesta Martin Zástava mesta Martin

Krátka zástava mesta Martin Krátka zástava mesta Martin

Koruhva mesta Martin Koruhva mesta Martin

Kombinovaná (veľká) koruhva mesta Martin Kombinovaná /veľká/ koruhva mesta Martin

Štandarda primátora mesta Martin Štandarda primátora mesta Martin

Vlajka mesta Martin Vlajka mesta Martin

Kombinovaná (veľká) zástava mesta Martin Kombinovaná /veľká/ zástava mesta Martin