titulna > SAMOSPRÁVA MESTA - mestské zastupiteľstvo > komisie MsZ

komisie MsZ


ekonomická komisia

ekonomická komisia

predseda komisie :  Ing. Alexander Lilge
sekretár komisie :  Darina Ličková
poslanci:  MUDr. Marián Fedor, Ing. Milan Malík, Ing. Rudolf Kollár, Ing. Peter Sovík
neposlanci:  Ing. Marián Buocik, Ing. Miroslav Lepeta, Ing. Július Morgoš, Ing. Eva Benešová
bytová a legislatívno - právna komisia

komisia legislatívna, územného plánu a výstavby

predseda komisie: Ing. Peter Kašuba
sekretár komisie: Ing. Vladimír Povoda
poslanci:  MUDr. Ľubomír Sýkora, JUDr. Zuzana Dobríková, Mgr. Marína Gallová, Martin Sukup, Ing. Rudolf Kollár, Ing. Peter Haščík, Ing. Peter Špaňo, Ing. Peter Sovík
komisia kultúry, vzdelávania a informatiky

komisia kultúry, školstva a vzdelávania

predseda komisie:  Mgr. Bruno Horecký
sekretár komise :  Mgr. Alena Schimíková
poslanci:  Martin Lechan, PaedDr. Tomáš Zanovit, Mgr. Ján Zuberec
neposlanci:  Mgr. Peter Cabadaj, Mgr. Ján Eštok, PhDr. Viera Legerská, Mgr. Igor Libo, Ing. Veronika Mruškovičová
sociálno - zdravotná komisia

komisia sociálno - zdravotná 

predseda komisie: MUDr. Tatiana Červeňová
sekretár komise : PhDr. Katarína Tomášová
poslanci:  MUDr. Ľubomír Sýkora, MUDr. Marián Fedor, MUDr. Katarína Adamicová
neposlanci:  Peter Juríček, Mgr. Gizela Ferenczová, Helena Bevilaqua, Mgr. Nadežda Šugrová, JUDr. Mariana Dobríková
komisia životného prostredia a verejného poriadku

komisia životného prostredia a verejného poriadku

predseda komisie: PaedDr. Tomáš Zanovit
sekretár komise: Mária Rovňáková
poslanci:  Peter Török, Ing. Peter Kašuba, Ľubomír Vaňko, MUDr. Tatiana Červeňová, Ing. Stanislav Thomka, Ing. Jozef Bernát
neposlanci:  JUDr. Vladimír Mečko, Ing. František Mačuga
komisia mládeže a športu

komisia mládeže a športu

predseda komise:  Ing. Peter Haščík
sekretár komisie : Denisa Tomčányová
poslanci:  PaedDr. Peter Vons, Mgr. Bruno Horecký, MUDr. Igor Homola, Dušan Kubička, Peter Török, Zita Sekerková, Ing. Peter Matejka, Juraj Mikula
komisia cestovného ruchu

komisia cestovného ruchu 

predseda komisie:  Dušan Kubička
sekretár komisie:  Ing. Ivana Bobrovská
poslanci:  Mgr. Martin Kalnický, Mgr. Imrich Žigo, Ľubomír Vaňko, Tibor Adamko, Ing. Peter Špaňo
neposlanci:  Ing. Tomáš Holič, Mgr. Martina Hrašková, Juraj Balucha
komisia energetická

komisia energetická

predseda komisie: Ing. František Kamenišťák
sekretár komisie: Tibor Chorvát
poslanci:  Tibor Adamko, Ing. Peter Haščík, Ing. Peter Sovík, Mgr. Martin Kalnický, Ing. Peter Matejka, Ing. Peter Špaňo, Mgr. Marína Gallová, Juraj Mikula
komisia ochrany verejného záujmu

komisia ochrany verejného záujmu

SDKÚ:  Mgr. Imrich Žigo
MOP: MUDr. Tatiana Červeňová
SaS: Ing. Stanislav Thomka
SMER:  MUDr. Marián Fedor
SNS:  PaedDr. Tomáš Zanovit
OKS: Ing.Jozef Bernát
sekretárka komisie: Janka Šalagová