titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - kultúra > kultúrne pamiatky

kultúrne pamiatky

Rímskokatolícky a Evanjelický kostol v Martine

Národná rada Slovenskej republiky ustanovila zákonom číslo č. 241/1994 mesto Martin za centrum národnej kultúry Slovákov. Na tejto stránke by sme Vám chceli predstaviť kultúrne pamiatky v meste Martin v členení podľa názvov národných kultúrnych pamiatok alebo zaužívaných názvov.

»všetky ...

Kultúrne pamiatky v meste Martin
Zoznam kultúrnych pamiatok
ČUZ* Názov NKP Názov objektu Bližšie určenie Zaužívaný názov
568 1 Kostol a záhrada kostol R.k.sv.Martin  
568 2 Kostol a záhrada záhrada   Pri kostole
569 1 Kostol a alej kostol Ev.a.v.  
570 1 Fara a pamätná tabuľa fara pamätná Ev.a.v.  
570 2 Fara a pamätná tabuľa tabuľa pamätná Memorandové zhromaždenie Na fare
572 1 Múzeum s areálom múzeum   Slov. nár. múzeum
572 2 Múzeum s areálom záhrada botanická  
572 3 Múzeum s areálom zvonica drevená    
572 4 Múzeum s areálom altánok    
573 1 Budova pamätná s areálom budova pamätná Matica slov. 1.s. Matica slovenská 1.sídlo
573 2 Budova pamätná s areálom tabuľa pamätná Matica slovenská Matica slovenská
573 3 Budova pamätná s areálom pomník Vajanský, S.H. Matica slovenská
573 4 Budova pamätná s areálom park   Matica slovenská
574 1 Budova pamätná s areálom budova pamätná administratíva Matica slovenská
574 2 Budova pamätná s areálom tabuľa pamätná padlí  
574 3 Budova pamätná s areálom záhrada    
575 1 Gymnázium a pamätná tabuľa gymnázium pamätné   Matičné gymnázium
575 2 Gymnázium a pamätná tabuľa tabuľa pamätná Matičné gymnázium Na budove gymnázia
576 0 Múzeum múzeum staré   Slov.nár.múzeum Turčianske múzeum A. Kmeťa
578 0 Dom pamätný dom pamätný Benka, M. Ateliér M.Benku
579 0 Dom župný dom župný    
580 0 Budova administratívna budova administratívna   Roľníc. vzáj. pokladnica
581 1 Banka a pamätná tabuľa banka pamätná   Tatra banka
581 2 Banka a pamätná tabuľa tabuľa pamätná deklarácia V Tatra banke
582 0 Banka banka   Mestská sporiteľňa
587 0 Budova administratívna budova administratívna   Hasičský dom
588 0 Budova administratívna budova administratívna   Advokátska komora
590 1 Divadlo a pamätná tabuľa divadlo pamätné   Národný dom
590 2 Divadlo a pamätná tabuľa tabuľa pamätná padlí  
591 0 Vila vila    
592 0 Budova administratívna budova administratívna   Sociálny dom - Živena
593 0 Domy bytové domy bytové   PC, 35, 37, 39
598 1 Škola s areálom škola stredná odborná Štátny ústav zveľaďovania živností
599 1 Škola a pamätná tabuľa škola pamätná   Štefánikov ústav
599 2 Škola a pamätná tabuľa tabuľa pamätná protifašistický odboj na budove školy
617 0 Kostol kostol R.k.sv.kríž  
649 1 Dom pamätný a pamätná tabuľa dom pamätný    
649 2 Dom pamätný a pamätná tabuľa tabuľa pamätná partizáni  
656 0 Pomník pomník padlí Na Bukovinách
657 0 Pomník pomník padlí Pred ŠBČS
679 0 Pomník pomník padlí Cesta Žilina - Poprad
697 0 Pomník pomník Kalinčiak J. Farská záhrada
2089 1 Miesto pamätné a škola priestor pamätný Memorandové zhromaždenie  
2089 2 Miesto pamätné a škola škola pamätná    
2090 0 Vila pamätná vila pamätná Šoltésová E.M.  
2094 0 Dom pamätný dom pamätný Čajda Pamätný dom Čajdu
2096 0 Dom pamätný dom pamätný Mudroň, Halaša  
2100 1 Dom pamätný a pamätná tabuľa dom pamätný Kmeť Andrej  
2100 2 Dom pamätný a pamätná tabuľa tabuľa pamätná Kmeť Andrej  
2101 0 Dom pamätný dom pamätný Tajovský J.G.  
2103 0 Vila pamätná vila pamätná Hronský J.C.  
2104 1 Vila a pamätná tabuľa vila pamätná    
2104 2 Vila a pamätná tabuľa tabuľa pamätná Škultéty  
2107 0 Dom pamätný dom pamätný Vajanský S.H.  
2108 1 Cintorín pamätný a park cintorín pamätný   Národný cintorín
2108 2 Cintorín pamätný a park park    
2199 1 Archeologická lokalita hradisko výšinné   V predhorí Malej Fatry
2200 1 Archeologická lokalita hrádok neskúmané Hrádok -  Atilov Hrob
2583 0 Dom pamätný dom pamätný Gašparík J. Gašparíkov dom
3218 0 Horáreň pamätná horáreň pamätná   Horáreň Frimlová
3219 0 Pomník pomník partizánska brigáda Malá Fatra - hodinovka
3220 0 Hrob hrob Novák J. Martinské hole
3221 1 Miesto pamätné priestor pamätný Čsl.arm.zbor Malý a Veľký Minčol
3222 1 Cintorín a hrob cintorín    
3222 2 Cintorín a hrob hrob neznámy vojak  
3450 0 Pomník pomník zavraždení občania Podstráne - stark. lúka
2102 0 Dom pamätný dom pamätný Matica slovenská 1.s. Beňuš. dom - prov. sídlo MS