titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - o meste > encyklopedicky

encyklopedicky


Všeobecná charakteristika

Administratívne a hospodárske stredisko Turca. V 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia centrum slovenského národného a kultúrneho života.

Prvé zmienky
1284 – Villa Sancti Martini
1773 – Swatý Martin
1920 – Turčiansky Svätý Martin
1951 – Martin

Obyvateľ mesta
Martinčan
Martinčanka

Počet obyvateľov
1869 – 2235
1890 – 3539
1921 – 5657
1948 – 20004
1970 – 43189
1999 – 60121

Insignie mesta
erb
zástava

Rozloha
intravilán: cca 1 600 ha
extravilán: cca 6 500 ha

Nadmorská výška
stred obce: 394 m nad morom
v chotári: 386 – 1476 m nad morom

Klimatické pomery
priemerná ročná teplota: 7 - 7,5° C
priemerný ročný úhrn zrážok: 750 - 860 mm

Administratívne začlenenie v rámci Slovenska
- do roku 1960: Župa Trenčianska, kraj Žilina, okres Martin
- do roku 1997: kraj Stredoslovenský, okres Martin
- v súčasnosti: kraj Žilinský, okres Martin, samosprávny kraj (VÚC) Žilinský

Listina z roku 1284
Listina z roku 1284 
 
pečať z roku 1666
Pečať z roku 1666 
 
zástava mesta
Zástava mesta 
 
Žilinský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj